N-VA: "Pas automatisch Belgische nationaliteit als beide ouders Belg zijn"

N-VA wil de Belgische nationaliteit niet meer automatisch toekennen wanneer maar een van de twee ouders Belg is. Ze zouden pas definitief Belg worden wanneer ze tussen hun 18e en 28e een zogenoemd burgerschapsexamen afleggen. Die test moet nagaan of ze Nederlands kennen en of ze voldoende op de hoogte zijn van onze maatschappij. Wie hier heeft schoolgelopen, kan wel een vrijstelling verkrijgen.

"Gedurende de hele minderjarigheid is dat kindje Belg, maar tussen de leeftijd van 18 en 28 jaar zal dat kind de herbevestiging van die Belgische nationaliteit moeten doen", legt N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers uit. "Voor kinderen die heel hun minderjarigheid op Belgische bodem hebben verbleven en school hebben gelopen, zal dat uiteraard geen probleem zijn en kan er zelfs een vrijstelling gegeven worden. We willen echter vermijden dat kinderen bv. op hun 3e levensjaar na die nationaliteitsverklaring toch naar het buitenland gaan en dan eigenlijk papieren Belgen zijn voor de rest van hun leven."

Open VLD

Voor Open VLD kan er alvast geen sprake van zijn te raken aan de fundamentele nationaliteitsvoorwaarden van kinderen van Belgische ouders of een Belgische ouder. Dat zegt Kamerlid Carina Van Cauter. Ze wil gerust mee nadenken over manieren om het burgerschap van nieuwkomers te versterken, maar Van Cauter kant zich tegen dergelijke "uithollingen van het nationaliteitsrecht".

Volgens Van Cauter komt het voorstel van de coalitiepartner erop neer dat zou worden geraakt aan de fundamentele nationaliteitsrechten van kinderen van Belgische ouders.

"Neem nu een dochter van een koppel waarbij beide partners Belg zijn en die voor het werk een jaartje in Parijs verblijven en daar ouders worden. Dat kind zou slechts voorwaardelijk Belg zijn en op zijn of haar achttiende verjaardag een burgerschapstest moeten ondergaan. Het broertje dat hier wordt geboren echter niet. Dat is niet logisch en niet wenselijk", zegt Van Cauter.

Een ander voorbeeld slaat op kinderen die hier geboren worden, opgroeien en één Belgische en één buitenlandse ouder hebben. "Neem bijvoorbeeld een Belg die trouwt met zijn of haar Nederlands Erasmuslief. Ook hun kinderen zouden voorwaardelijk Belg zijn tot hun achttiende en dan moeten slagen voor een test. Voor dergelijke uithollingen van het nationaliteitsrecht passen wij", luidt het.

Wel is Open VLD bereid na te denken over manieren om het burgerschap van nieuwkomers te verhogen. Ze benadrukt dat de wet om de nationaliteit te verwerven, al werd verstrengd. Voor Van Cauter moet worden ingezet op de aanpak van schijnerkenningen van Belgische kinderen door allochtone vaders, om zo via gezinshereniging onterecht verblijfsrecht en de nationaliteit te verwerven.

Meest gelezen