Apothekers mogen geen weekend- of avondtoeslag meer aanrekenen

Wie 's avonds of in het weekend met een dringend geneesmiddelenvoorschrift naar de apotheker gaat, zal binnenkort geen toeslag meer moeten betalen. Ook wordt het concept "huisapotheker" gedefinieerd in het meerjarenkader dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) samen met apothekersorganisaties ondertekende.

De wachtdienst bij de apotheken wordt hervormd. Apothekers zullen tijdens een wachtbeurt geen wachthonorarium meer aanrekenen aan patiënten voor geneesmiddelen op voorschrift, behalve als het overduidelijk gaat over een niet-dringend geval. Voor wachtbeurten tijdens de nacht (van 22 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens) zullen apothekers een permanentievergoeding ontvangen van de overheid.

Huisapotheker

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) voert ook het concept van "huisapotheker" in, naar analogie met de huisarts. In eerste instantie komt de huisapotheker er voor ambulante chronisch zieke patiënten en voor patiënten met diabetes type 2 in een voortraject diabeteszorg.

Omdat de huisapotheker een totaalbeeld heeft van de patiënt, kan hij zijn advies beter afstemmen op de individuele noden van die patiënt, zegt de minister. "Vandaag zijn veel apothekers in de praktijk al een soort 'huisapotheker', zeker voor hun chronische patiënten. Door deze term officieel te introduceren, benadrukken we die rol. Zo onderstrepen we dat het over een langdurig engagement gaat met een duurzame therapeutische relatie tussen apotheker en patiënt", zegt minister De Block.

Dat beaamt ook Lieven Zwaenepoel van de Apothekersbond. "Veel mensen moeten veel geneesmiddelen nemen en dat wordt niet altijd goed opgevolgd. De huisapotheker kan daar een actieve rol in spelen: een medicatieschema opstellen waarin hij of zij rekening houdt met geneesmiddelen die elkaar niet mogen tegenwerken of versterken, dat dat goed onder controle blijft. Dat schema kan de apotheker dan afdrukken om mee te geven met de patiënt, maar kan dat ook digitaal delen met andere zorgverstrekkers op voorwaarde dat de patiënt daarmee instemt."

Betere spreiding van apotheken

Er zijn ook afspraken gemaakt om de zorgverstrekkende functie van de apotheker financieel op te waarderen. Terwijl de vergoeding nu voornamelijk gebaseerd is op het afleveren van geneesmiddelen, zullen apothekers in de toekomst vooral worden vergoed voor het verlenen van kwaliteitsvolle farmaceutische zorg.

Het meerjarenkader mikt ook op een betere spreiding van de apotheken over het grondgebied. Op dit moment telt ons land erg veel apotheken - 45 per 100.000 inwoners tegenover 35 in Frankrijk, 26 in Duitsland en 12 in Nederland - die bovendien niet evenwichtig gespreid zijn. In de steden is er sprake van overconcentratie terwijl sommige landelijke gebieden kampen met een tekort.

De informatie over apothekers van wacht zal steeds worden gepubliceerd op de website www.apotheek.be en wordt in een latere fase geïntegreerd in de gratis dienstverlening van het systeem 1733.

Meest gelezen