Belgische uitstoot broeikasgassen daalt nauwelijks

De uitstoot van broeikasgassen daalt nog nauwelijks in ons land. Dat blijkt uit cijfers uit een rapport dat vandaag ingediend moet worden bij de Europese Commissie. "De voorbije twee jaar is er niets veranderd", benadrukt Vlaams Parlementslid Herman Sanctorum.

Tegen 2020 moet België van Europa de uitstoot van schadelijke broeikasgassen met 15 procent verminderen. Tegen 2030 zelfs met 35 procent. Maar als België in dezelfde trend blijft voortdoen, zal ons land verre van slagen in die opzet. De Morgen stelt dat de broeikasgassen zelfs maar met 13 procent zullen dalen in 2030. De grote schuldige in dit verhaal blijkt het verkeer te zijn.

"Voorbije twee jaar is er niets veranderd"

Zonder bijkomende maatregelen halen we niet eens de helft van die doelstellingen, vertelt Hermes Sanctorum, onafhankelijk parlementslid in het Vlaams Parlement, aan VRT Nieuws.

"Er zijn veel engagementen aangegaan, de minister-president heeft zich uitgesproken, de klimaatoproep gelanceerd enzovoort. Maar wat zie je dan in de praktijk? Dat er in de voorbije twee jaar niks veranderd is. Als we de doelstellingen niet halen, gaat dat gepaard met boetes. Dat is natuurlijk belachelijk om boetes te betalen, terwijl je dat geld eigenlijk zou moeten investeren in klimaatbeleid."

Vlaams Klimaatminister Joke Schauvliege (CD&V) geeft toe dat het er niet rooskleurig uitziet. "Maar de prognoses gaan uit van ongewijzigd beleid, terwijl Vlaanderen nog een Nationaal Klimaat- en Energieplan voor de periode tot 2030 moet opstellen", reageert ze in De Morgen.

De broeikasgassen worden als oorzaak aangeduid van de geleidelijke opwarming van het klimaat. Het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 stelt dat we tegen 2050 een klimaatneutrale maatschappij moeten hebben.

Meest gelezen