De Wever: "Verzoening tussen leefbaarheid en mobiliteit"

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever is erg in zijn nopjes over het akkoord dat vanochtend gesloten is tussen de Vlaamse regering en de actiegroepen over de ontsluiting van de Antwerpse ring. Na 21 jaar is er eindelijk een compromis gesloten om "het kloppende hart van de Vlaamse economie" te ontsluiten, zegt hij.

De Wever had lof voor alle betrokkenen bij het compromis en zegt dat hij respect heeft voor diegenen die nu de knop hebben kunnen omdraaien na 21 jaar touwtrekken. Het fileprobleem is intussen apocalyptisch geworden, tussen Antwerpen en Brussel is er nu vaak één grote file, zegt hij.

Het is spijtig dat de politici dat al die jaren niet hebben kunnen oplossen, maar het belangrijkste is dat de overkappingsintendant Alexander D'Hooghe vanuit zijn neutrale positie een "cirkel van vertrouwen" heeft tot stand gebracht tussen de verschillende partijen. De Wever vergelijkt hem met een huwelijksconsulent die nu de partijen tot een ja-woord heeft kunnen brengen.

Dat het project veel geld gaat kosten, is duidelijk, maar alles moet niet ineens betaald worden, zegt De Wever. Hij merkt op dat er nu een engagement is van de Vlaamse regeringspartijen, maar ook van de voltallige oppositie. Wel zullen er keuze moeten gemaakt worden, want een euro die aan Oosterweel wordt uitgegeven, kan elders niet gebruikt worden.

Dat mensen uit andere delen van Vlaanderen mee moeten betalen, vindt De Wever logisch. Bijna al die mensen hebben ooit zitten sakkeren in een file op de Antwerpse ring of tussen Antwerpen en Brussel.

De Wever wijst ook op het economisch belang van "het kloppende hart van de Vlaamse economie". Daar hangen veel jobs vanaf, ook elders in Vlaanderen. Als hij in het buitenland is zoals onlangs in China, wordt hij door potentiële investeerders aangesproken op de mobiliteit in het hinterland van het Antwerpse havengebied, merkt De Wever op.

De Wever verwacht niet veel tegenstand meer

De Antwerpse burgemeester hoopt dat de werken nog dit jaar kunnen starten. Die beginnen aan de Linkeroever en Oosterweel, in het gedeelte dat al lang gepland was.

Mensen die daar bezwaar tegen hebben, hadden al lang naar de Raad van State moeten stappen. De actiegroepen die dat gedaan hebben, willen hun procedures nu laten vallen en De Wever is er dus gerust is dat het de volgende vijf jaar snel vooruit kan gaan.

Wat de verdere plannen zoals de A102 betreft, liggen de plannen nog op de tekentafel en het is theoretisch mogelijk dat omwonenden daar bezwaar tegen zouden aantekenen.

Hoe dan ook heeft Vlaanderen geleerd van de fouten van het verleden en hoe je zoiets nu niet moet aanpakken, zegt De Wever, die ervan uitgaat dat ook op dat deel van het project een verzoening mogelijk is.

Meest gelezen