Meerderheidspartijen bereiken akkoord: kraken wordt strafbaar

De meerderheidspartijen zijn overeengekomen om kraken strafbaar te maken. Huiseigenaars zullen een klacht kunnen indienen bij de politie als hun huis wordt gekraakt. Zo zal het gerecht sneller kunnen beslissen om krakers te laten uitzetten.

Het debat kwam vorige week in een stroomversnelling terecht nadat een koppel uit Gent via Facebook een wanhoopskreet geslaakt had. De twee stonden machteloos tegen een groep Roma die al enkele weken in hun huis verbleven. Gisteren meldde het parket van Oost-Vlaanderen nog dat er geen sprake was van woonschennis, omdat het pand niet bewoond of bemeubeld was.

Open VLD, N-VA, CD&V en MR zijn na het overleg met het kabinet van minister van Justitie Koen Geens nu tot een akkoord gekomen over hoe kraken beter kan worden aangepakt. De principes rond een nieuw wetsvoorstel werden vastgelegd en de teksten worden de komende dagen gefinaliseerd. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling nog voor de paasvakantie goedgekeurd wordt in het parlement.

De procedure zal worden versneld en kraken wordt een klachtmisdrijf, dat strafrechtelijk beteugeld kan worden als iemand een klacht indient. Bij klacht zal de procureur een procedure kunnen starten om de krakers uit het pand te laten verwijderen. Daardoor worden benadeelden veel beter beschermd en maken de meerderheidspartijen komaf met de juridische grijze zone die vandaag bestaat rond inbraak, kraken en woonstschennis.

"Kafkaiaanse toestanden"

Vanuit de hoek van meerderheidspartijen Open VLD, N-VA, CD&V en MR klinkt een tevreden geluid.

Kamerlid Egbert Lachaert (Open VLD) reageert opgelucht dat er nu eindelijk een oplossing komt. "Kraken wordt strafbaar, want het is strijdig met het eigendomsrecht dat één van de hoekstenen van onze samenleving is. Het is de logica zelve dat het eigendomsrecht van mensen beschermd wordt. Je huis is je thuis."

Veli Yüksel (CD&V) ijverde hiervoor vanuit de Gentse Gemeenteraad en vanuit het federaal parlement: "Met dit voorstel willen we een maatschappelijk signaal geven dat het fenomeen van kraken ontoelaatbaar is."

Sophie De Wit (N-VA) wijst erop dat eigenaars veel beter beschermd worden tegen krakers: "De politie kan voortaan sneller optreden, in plaats van dat ze - zoals nu - 2 weken moet wachten. Dat waren Kafkaiaanse toestanden die geen mens begreep. Iedereen vindt het de logica zelve dat je van andermans spullen afblijft. Dat geldt vanaf nu dus ook voor je eigen woning."

Ook binnen het kabinet van minister van Justitie Koen Geens is men tevreden met het resultaat.

Meest gelezen