Waarom zo'n hoge opkomst in Nederland zonder stemplicht?

In Nederland heeft 82% van de kiezers zijn of haar stem uitgebracht. Dat is meer dan bij de vorige verkiezingen. Er zijn tal van redenen waarom de Nederlanders zich blijkbaar geroepen voelden om te stemmen, want er is geen verplichting.
AP 2017

Niet enkel Nederland, maar ook geheel Europa en zelfs daarbuiten werd met argusogen gekeken naar de verkiezingen bij onze noorderburen en dat heeft wellicht ook veel kiezers gemotiveerd.

In Terzake op Canvas zagen Rob De Wijk van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en schrijver Abdelkader Benali verschillende redenen voor de hoge opkomst.

Beiden zien ze een verband met het Britse referendum over de brexit en de verkiezing van de populist Donald Trump tot president van de Verenigde Staten vorig jaar. Dat heeft wellicht veel Nederlanders geëngageerd om niet aan de zijlijn te gaan staan en hun stem uit te brengen.

De opkomst van het populisme speelt volgens De Wijk daar een rol in en zeker de diplomatieke crisis met Turkije van enkele dagen geleden. Toen werd de Turkse minister van Buitenlandse Zaken geweigerd om in Nederland campagne te voeren voor een referendum in zijn land en werd een andere Turkse minister het land uitgezet.

De Nederlanders wilden leiderschap en dat hebben ze gekregen van de liberale premier Mark Rutte, zegt De Wijk. Die zal daar wellicht voor beloond worden, verwachtte hij.

"Identiteit en emotie zijn opnieuw belangrijk"

Ook Benali vindt de crisis met Turkije toonaangevend, ook vanuit de allochtone gemeenschap in Nederland die worstelt met zijn identiteit. De allochtone Nederlanders stonden voor de keuze: zich terugtrekken in hun eigen cultuur en identiteit en dus stemmen voor een nieuwe allochtone partij zoals Denk, die hij de "PVV van de allochtonen" noemt, naar analogie met de partij van Wilders.

Of de allochtonen konden kiezen voor partijen zoals de links-liberale D66 die opkomt voor verbinding tussen de gemeenschappen en beter onderwijs voor iedereen.

Diezelfde keuze tussen eigen cultuur en verbinding met anderen was er overigens ook voor de autochtone Nederlanders, namelijk die tussen de antimigratiepartij van Geert Wilders en partijen zoals D66 en kleinere bewegingen die net opkwamen voor integratie.

Volgens Benali is zowel bij autochtone als allochtone Nederlanders de emotie teruggekeerd in de politiek, net zoals in de jaren 60. Verkiezingen worden dan een ritueel waarbij burgers zich kunnen uitspraken over de toekomst van hun land en ook dat werkt de hoge opkomst in de hand.

Meest gelezen