Aantal volledig werklozen met uitkering historisch laag

Sinds 1982 telde ons land nooit zo weinig volledig werklozen met een uitkering. Dat blijkt uit het jaarverslag van de RVA. Bij de werklozen die geen job zoeken, is de daling het sterkst. De cijfers zijn het gevolg van de economische heropleving en het strenger activeringsbeleid.
Nicolas Lambert

In 2005 waren er nog meer dan 740.000 uitkeringsgerechtigde werklozen in ons land. De economische heropleving van de laatste jaren en een strenger activeringsbeleid hebben de laatste jaren een sterke daling in gang gezet. Vorig jaar bedroeg die daling 6,7 procent.

De procentueel sterkste daling tekent zich af bij de niet-werkzoekende uitkeringstrekkers. Daar was er een afname met 10,6 procent tot 137.168. Het aandeel niet-werkzoekenden bij de uitkeringsgerechtigde werklozen is sinds 2000 gedaald van 42 procent naar 26 procent. "Over enkele jaren zal deze groep verdwenen zijn", zegt administrateur Georges Carlens van de RVA.

De werkzoekende vergoede werklozen namen met 5,3 procent in aantal af, tot 395.213.

De overheid zette hard in op activering van werklozen. Het aantal oudere werklozen en werklozen met een bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen), die meestal niet verplicht zijn om naar een nieuwe job te zoeken, is vorig jaar verder afgenomen, respectievelijk met 12,8 en 8,4 procent. Het aantal bruggepensioneerden daalde onder de drempel van 100.000 naar 94.506.

Tijdskrediet

Het aantal werknemers dat loopbaanonderbreking, tijdskrediet of een thematisch verlof genomen heeft zonder dat ze daarvoor een uitkering ontvingen, is vorig jaar gestegen tot 16.589, dat is 32,5 procent meer dan in 2015. Sinds begin 2015 is het niet meer mogelijk om een uitkering te krijgen voor tijdskrediet zonder motief.

Het aantal werknemers in loopbaanonderbreking of tijdskrediet dat wel nog een uitkering kon krijgen, is vorig jaar lichtjes gedaald tot  280.197. De daling slaat wel alleen op de privésector. Daar was er een afname van 10 procent door de strengere toelatingsvoorwaarden.

De loopbaanonderbrekingen in de openbare sector en de thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en verlof voor palliatieve zorgen) namen daarentegen toe met respectievelijk 5 en 3,8 procent. Vlaamse ambtenaren hebben massaal geanticipeerd op de strengere regelgeving die sinds september voor hen geldt.

"Een goede zaak"

Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is tevreden met de dalende lijn van de cijfers. “Dat is een goede zaak. We voeren een beleid om meer mensen aan het werk te krijgen. De cijfers tonen aan dat we resultaten boeken op dat vlak", zegt Peeters.

“Volgens de Nationale Bank zullen we deze legislatuur meer dan 200.000 jobs gecreëerd hebben. Investeren in jobs is des te meer nodig omdat ook de bevolking op arbeidsleeftijd toeneemt. Om de vooropgestelde tewerkstellingsgraad van 73,2 procent in 2020 te behalen zijn alle nieuwe jobs nodig", aldus Peeters.

Meest gelezen