Sarah Smeyers krabbelt terug over voorstel burgerschapsproef

Kamerlid Sarah Smeyers van de N-VA heeft in "Villa politica" gezegd dat haar voorstel over een burgerschapsproef enkel gaat over wie de Belgische nationaliteit aanvraagt via een nationaliteitsverklaring. Dinsdag had ze in "De afspraak" nog gezegd dat wie hier geboren is uit een gemengd huwelijk, tussen zijn 18e en zijn 28e een proef zou moeten afleggen om de Belgische nationaliteit te kunnen behouden. Nu ontkent ze dat ze dat gezegd heeft en dat ze haar voorstel heeft bijgesteld.
Kamerlid Sarah Smeyers in "Villa politica".

Men heeft heel de week geprobeerd om van mijn voorstel een ander voorstel te maken, zei Smeyers in "Villa politica". "Mijn voorstel is heel simpel: koppel de integratievoorwaarde via de burgerschapsproef aan de vraag om de Belgische nationaliteit te krijgen. Dat is het enige voorstel dat ik heb gedaan."

Haar voorstel ging helemaal niet over kinderen, zo zei ze. "Het voorbeeld dat ik in mijn hoofd heb, is een 45-jarige Albanees die al tien jaar in Leuven woont en die zich voldoende Belg vindt, en die daar ook de verklaring op de burgerlijke stand voor doet om de Belgische nationaliteit te hebben. Dat is het voorstel van N-VA. Wel, doe dan ook daar een burgerschapsexamen bij, zoals dat in Nederland, Zwitserland en Amerika is."

Na kritiek van Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt dat communiceren over een voorstel zonder concrete teksten leidt tot verwarring, geen ernstige manier is om aan politiek te doen, en dat ze haar voorstel heeft bijgestuurd na de commotie daarover, ontkende Smeyers ook in alle toonaarden dat ze dat gedaan heeft.

"Neen, absoluut niet, en ik voel zelfs niet de noodzaak om Wouter daarvan te overtuigen, dat ik het voorstel niet heb bijgestuurd. Mijn voorstel is wat het is."

"Mijn mening blijft dat integratie noodzakelijk is om de Belgische nationaliteit te kunnen verkrijgen. En dat Groen daar een andere realiteit wil van maken, en dat is wat u (Wouter De Vriendt, nvdr.) gedaan heeft... Als u mij oproept tot politieke verantwoordelijkheid, dan zou ik graag van de oppositie hetzelfde willen vragen."

"Een baby kan je geen burgerschapsproef laten doen"

Dinsdag klonk het in "De afspraak" nochtans nog heel anders. Smeyers zei in het tv-programma dat ze al enkele maanden aan het broeden was op de verstrenging van de Belgische nationaliteitswetgeving.

"Wel, om onze eigen nationaliteitswetgeving te verstrengen, moet je de drempel verhogen. Het moet een bewustere keuze zijn voor de Belgische nationaliteit", zo zei ze. "Nu is er geen enkele integratievoorwaarde gekoppeld aan het verkrijgen van de Belgische nationaliteit. Dus het moet moeilijker worden om de Belgische nationaliteit te krijgen, in de hoop dat die integratievoorwaarde die je oplegt, de nieuwe Belgen bewuster doet kiezen voor die nationaliteit, zodanig dat de integratie reëler is en van binnenuit komt."

"Wat houdt die verstrenging nu precies in?", zo vroeg Smeyers. Nu is het zo dat wie geboren wordt uit twee Belgische ouders op Belgisch grondgebied, automatisch Belg is, zo zei ze. En vandaag is het ook nog zo, dat wie uit een Belgische en een niet-Belgische ouder geboren wordt, ook automatisch Belg wordt.

Dat verandert in haar voorstel een klein beetje, in dat tweede geval wordt men niet automatisch Belg, maar moeten de ouders bij de aangifte van het kind op de burgerlijke stand een verklaring van nationaliteit van dat kindje doen. "Dus zij moeten zeggen, wij kiezen er bewust voor om ons kindje dat uit een gemengd huwelijk komt, om dat kindje ook die Belgische nationaliteit te geven, te koppelen..."

Presentator Bart Schols onderbrak haar dan en zei: "En op hun 18e moeten ze dan een test afleggen in dat geval, als een van beide ouders geen Belg is."

"Dat is waar", antwoordde Sarah Smeyers, "omdat we de nationaliteitsverklaring willen koppelen aan een burgerschapsproef, en dat is het vernieuwende daaraan, maar een baby van 15 dagen, twee weken oud, kan je moeilijk een burgerschapsproef laten doen."

"Dus wij zeggen, die is Belg, gedurende heel zijn minderjarigheid. Op zijn 18e tot zijn 28, moet hij die proef doen, moet hij bevestigen dat hij Belg is en wil blijven."

Onvrede bij coalitie

Bij de Vlaamse coalitiepartners van N-VA was er weinig enthousiasme voor het voorstel van Smeyers en had men ook de indruk dat ze wel degelijk eerst een ander voorstel had gedaan.

Ook in "Villa politica" zei CD&V-kamerlid Nahima Lanjri: "Ik denk dat mevrouw Smeyers wel degelijk een heel andere weg wou opgaan. De weg van twee soorten burgers te creëren: eersterangs- en tweederangsbelgen. Daar doen wij niet aan mee. Wij willen wel gaan voor integratie. Nieuwkomers moeten inderdaad integreren - nieuwkomers, mensen die er nog niet zo lang zijn, dus. Maar een kind dat hier geboren en getogen is, gaan we daaraan op hun achttiende vragen nog een examen af te leggen? Dat is absurd."

Van Open VLD-Kamerlid  Carina Van Cauter kreeg Smeyers de raad om openlijk toe te geven dat ze van mening veranderd was. "Het is een manier van aan politiek doen. Als je met de wagen rijdt en de GPS zegt: omdraaien indien mogelijk - dan geef je dat toe, en dan maak je publiekelijk die bocht. Dat zou gepaster geweest zijn. We moeten niet trachten het strafste voorstel het eerst in de media te krijgen."

Meest gelezen