Vorig jaar 842 Europeanen uitgezet die leefloon kregen

Vorig jaar hebben 842 Europeanen ons land moeten verlaten. Zij verbleven hier nog geen drie jaar en kregen al langer dan drie maanden een leefloon. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft hun verblijfskaart ingetrokken.

"In de Europese regelgeving staat duidelijk dat Europese onderdanen die naar een andere lidstaat verhuizen, zelf moeten kunnen instaan voor hun levensonderhoud", zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Sinds 2012 werken de Dienst Vreemdelingenzaken en de administratie die instaat voor de leeflonen (POD Maatschappelijk Integratie) samen om Europeanen die nog geen drie jaar in België verblijven, maar al langer dan drie maanden een leefloon krijgen, het land uit te zetten.

"Die mensen vormen een onredelijke belasting voor ons sociaal systeem", zegt Francken. "Door de samenwerking kunnen we de verblijven van die mensen vlot intrekken en ze het land uitzetten."

Het gaat in hoofdzaak om Oost-Europeanen en Zuid-Europeanen die naar hier verhuizen en aankloppen bij het OCMW. Volgens Francken is het een hardnekkig fenomeen dat hij streng wil blijven aanpakken.

Vorig jaar werden 735 verblijfskaarten ingetrokken.

Meest gelezen