"We moeten naar een andere visie op de ouderenzorg"

De financiering van de ouderenzorg zal in de toekomst meer rekening moeten houden met welzijns- en sociale aspecten. Dat zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen in "Terzake".

Vlaanderen is nu drie jaar zelf bevoegd voor de ouderenzorg en de regering heeft intussen al een fikse injectie gedaan in de sector, zegt Vandeurzen. "We hebben het aantal plaatsen in de woonzorgcentra fors opgedreven. Tot 2018 gaan we 9.800 bijkomende plaatsen financieren en voor 2016-2017 hebben we 46 miljoen euro uitgetrokken voor extra personeel. Dat zijn ongeveer 1.000 extra werknemers", stelt Vandeurzen. "We zullen nog wel een tijdje op dat spoor moeten doorgaan, dat zal nog jaren moeten worden volgehouden."

In het oude systeem werd de ouderenzorg door de ziekteverzekering betaald. Dat systeem was vooral gebaseerd op de zorgbehoefte van de ouderen, maar Vlaanderen werkt nu aan een eigen inschalingssysteem om de zorgzwaarte te bepalen. Die is de laatste jaren immers toegenomen omdat mensen langer thuis blijven en pas naar een woonzorgcentrum komen als de behoeften aan zorg ook groter zijn.

Andere visie

"Het model dat nu gebruikt wordt is een zeer medisch model. Het is heel duidelijk dat je naar een veel breder model moet gaan, waarbij ook welzijnsaspecten en sociale aspecten worden meegenomen in de manier waarop je inschaalt en dus financiert", zegt Vandeurzen.

"We moeten naar een andere visie op een goede ouderenzorg in onze voorzieningen. Die inschalingsinstrumenten worden momenteel onderzocht en moeten passen binnen het grote project van de Vlaamse sociale bescherming. Dat is gebouwd op het systeem van de zorgverzekeringen, waarmee onder meer het verblijf in onze woonzorgcentra gefinancierd zal moeten worden", zegt Vandeurzen.

"Dat wordt nu bestudeerd, maar intussen blijven we wel investeren in de uitbreiding van het aanbod en in de betere ondersteuning van de zorgzwaarte in het oude systeem", besluit Vandeurzen. 

Meest gelezen