Budgetvoorstel Trump langs alle kanten onder vuur

Het begrotingsvoorstel van de Amerikaanse president Trump roept veel weerstand op in het Congres, niet alleen van de Democraten maar ook van delen van de Republikeinse meerderheid.
Congreslid Hal Rogers (Republikein)

De Amerikaanse president Trump heeft een voorstel ingediend voor de begroting van dit jaar. De ruwe lijnen daarvan houden een aanzienlijke verhoging in van de militaire uitgaven en een forse besparing op een hele reeks federale agentschappen en buitenlandse hulp.

Het voorstel van Trump gaat nu naar het Congres. Er is al heel wat kritiek op gekomen, ook van Republikeinen, en het is dan ook zo goed als zeker dat het nog grondig aangepast zal worden.

"We zijn er ons van bewust dat we het begrotingstekort moeten verminderen, maar ik ben ontgoocheld dat de voorgestelde besparingen in het voorstel van de president draconisch, zorgeloos en contraproductief zijn", zegt het vooraanstaand Republikeins Congreslid Hal Rogers. "We zullen dit budgetvoorstel bekijken, maar het is uiteindelijk aan het Congres om over de uitgaven te beslissen".

Besparingen

De meeste Republikeinen zijn het wel eens met de algemene doelstelling om de militaire uitgaven te verhogen en elders te besparen, maar ze zouden dat liever op een andere manier doen dan Trump. Zelfs zijn grootste bondgenoten zeggen dat de begroting van Trump geen kans maakt in het Congres.

Vooral de manier waarop Trump allerlei federale agentschappen, onder andere het Milieu Agentschap, wil decimeren, stuit op heel wat weerstand bij de Republikeinse parlementsleden. Vorige presidenten spraken met de fractieleiders in het Congres af hoeveel besparingen ze wilden realiseren en lieten de concrete invulling over de verschillende departementen en agentschappen over aan het Congres zelf.

Ook de zware besparingen op buitenlandse hulp krijgen heel wat kritiek. "Zoals generaal Mattis heeft voorspeld, zal het besparen op diplomatieke uitgaven als gevolg hebben dat we meer munitie moeten kopen", zegt Rogers.

Landbouwers

Sommige conservatieven betwijfelen overigens of de besparingen van Trump het begrotingstekort fors zullen doen dalen. Om dat te doen zou hij fors moeten besparen op programma's zoals Medicare (de ziekteverzekering voor de armen), iets wat hij beloofd heeft niet te doen. De voorstellen van Trump gaan maar over een derde van de federale uitgaven, en zullen dus een beperkte impact hebben op het tekort.

En dan zijn er de parlementsleden van het platteland die vrezen dat de landbouwers hard zullen worden getroffen door de besparingen die Trump voorstelt, terwijl hun inkomen de voorbije vier jaar al gehalveerd is. "De boeren hebben al meer dan hun deel gedaan", zegt Michael Conaway uit Texas.

De meest onverwachte kritiek op de begroting komt misschien van militaire haviken. Ondanks de forse uitbreiding van de uitgaven voor het leger, vinden zij dat het allemaal nog niet genoeg is. "Het begrotingsvoorstel is niet genoeg om de schade te herstellen en het leger weer op te bouwen zoals de president heeft beloofd", aldus de voorzitter van de defensiecommissie, Mac Thornberry.

Wittebroodsweken

Met het verwachte verzet tegen zijn begrotingsvoorstel krijgt Trump een nieuwe tegenslag te verwerken in zijn wittebroodsweken. Eerder stuitte hij al op moeilijkheden om de ziektewet van president Obama te ontmantelen en te vervangen door een eigen voorstel.

Wat misschien het meest pijn deed, is het feit dat zijn voorstel om de onderdanen van een aantal moslimlanden tijdelijk de toegang tot de VS te ontzeggen, al twee keer is gedwarsboomd door rechters.

Meest gelezen