Geen geschikte opvang voor jongeren die criminele feiten blijven plegen

Er is geen geschikte opvang voor een aantal jongeren die keer op keer criminele feiten plegen en daarom telkens weer in een gesloten instelling belanden. Dat schrijven jeugdpsychiaters van de KU Leuven in een intern rapport dat De Standaard kon inkijken. Omdat die jongeren vaak kampen met een stoornis zal straffen alleen niet werken, zo klinkt het.
Gemeenschapsinstelling De Grubbe

De jeugdpsychiaters baseren zich op de jongeren die ze zien in De Grubbe in Everberg. Die instelling startte zo'n vijftien jaar geleden als jeugdgevangenis, maar de bewakers zijn er ondertussen allemaal vervangen door opvoeders. 

Hoewel de auteurs in het rapport benadrukken dat er hard wordt gewerkt in De Grubbe, blijkt een deel van de aanwezige jongeren resistent voor hulp. Het gaat om jongeren met stoornissen die zware feiten plegen en waarvoor opsluiting alleen niet lijkt te helpen.

Stoornissen

Vaak kampen die jongeren met zogenoemde antisociale gedragsstoornissen, zo blijkt uit het rapport. "Daar lijden ze - in tegenstelling tot bij andere stoornissen - zelf niet heel hard onder. Het is de samenleving die lijdt. Ze doen mensen en dieren pijn, vernielen eigendommen, schenden regels en afspraken en plegen diefstallen en inbraak." Daarnaast merken de psychiaters ook vaak agressiestoornissen, verslavingsproblemen en - in mindere mate - persoonlijkheidsstoornissen op.

In het rapport staan ook enkele voorbeelden beschreven. Zo zijn er jongeren met hoge psychopate kenmerken of een ernstige drugverslaving die elke therapie weigeren of licht tot matig verstandelijk gehandicapten die pedofiele of seksuele feiten hebben gepleegd en telkens worden teruggestuurd naar een gehandicapteninstelling, waar ze weer slachtoffers maken. Daarnaast is er ook sprake van een autistische jongere die houdt van horrorfilms en de scenario's ook in de praktijk omzet.

Het gaat om een complexe materie, geven de psychiaters nog toe. De maatschappij moet namelijk beschermd worden tegen deze jongeren, maar anderzijds moeten ze ook worden geholpen. En die hulp kan beter, zo staat te lezen in het rapport. Zij hebben nood aan een specifieke aanpak.

Aparte aanpak

Volgens N-VA-parlementslid Lorin Parys bewijst het rapport dat er nood is aan de "high security, high carefacility"-aanpak, die de partij al even naar voor schuift. "In de instelling van Everberg kunnen jongeren maar een beperkte tijd verblijven. Ze dient ook als een soort sanctie", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Wij stellen een aparte voorziening voor, waarbij de jongeren veel ondersteuning krijgen, waar ze tegen zichzelf en tegen de maatschappij worden beschermd. De carrousel van telkens nieuwe slachtoffers te maken, moet stoppen."

"Het gaat om jongeren die we ontoerekeningsvatbaar zouden noemen als ze volwassen waren. En daar hebben we geen oplossing voor", zegt Parys, die ook toegeeft dat het lang niet duidelijk is om hoeveel jongeren het exact gaat. "Zelfs al zou het maar om een, twee of drie jongeren gaan, dan nog is het nuttig om de juiste opvang te voorzien."

Ook Vandeurzen voor aparte afdeling

Ook Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) is voorstander van een aparte afdeling voor jongeren met psychologische problemen die keer op keer zware feiten plegen van geweld of misbruik. 

"Een stuk aangepaste, wellicht hoog beveiligde setting voor een zeer beperkte groep jongeren die echt zware misdrijven plegen, die een gevaar zijn voor anderen en voor zichzelf" moet voor de minister een deel van de oplossing zijn.
 

Meest gelezen