Geens over aanhoudingstermijn: "Ik kan leven met 48 uur, als er maar iets gebeurt"

De meerderheidspartijen willen de grondwettelijke verankerde aanhoudingstermijn van 24 uur uitbreiden naar 48 uur, met een mogelijke verlenging naar 72 uur. "Ik kan leven met 48 uur, als er maar iets gebeurt. Het is hoog tijd", benadrukt minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Kort na de aanslagen in Parijs stelde premier Michel (MR) dat de huidige tijdsspanne van 24 uur "een rem voor de onderzoeken inzake terrorisme is". De meerderheidspartijen (N-VA, Open VLD, CD&V en MR) hebben daarom een voorstel ingediend dat de standaardtermijn op 48 uur legt, met de mogelijkheid voor de wetgever om "bij uitzondering" via een gewone wet te regelen dat 72 uur ook kan op bevel van de rechter. Ze laten de deur dus open voor een ruime toepassing en beperken de 72 uur niet tot terrorisme.

Later vandaag buigt de tijdelijke Kamercommissie Terreurbestrijding zich over het vraagstuk. Koen Metsu (N-VA), voorzitter van de tijdelijke commissie, gaf al enige toelichting in "De ochtend" op Radio 1.

"Vandaag de dag heeft een onderzoeksrechter 24 uur de tijd om te beslissen of hij een verdachte verder van de vrijheid berooft of hem vrijlaat. Er zijn hoorzittingen georganiseerd in de commissie en daaruit mochten wij als rode draad concluderen dat die termijn van 24 uur te weinig is. Binnen die tijdspanne moet de politie en het parket immers ook bewijsmateriaal vergaren, dus in de praktijk komt het erop neer dat de onderzoeksrechter maar tussen een halfuurtje en een uurtje de tijd heeft om die persoon te ondervragen om daarna dan een toch wel gewichtige beslissing te nemen."

Grondwetswijziging

Om de termijn van 24 uur op te trekken naar 48 uur of zelfs 72 uur, is er een grondwetswijziging nodig - en dus een tweederdemeerderheid. Achter de schermen werd er nog geen compromis gevonden voor die tweederdemeerderheid. De meerderheid hoop nu dat de oppositiepartijen deze middag een standpunt zullen innemen.

"Gemakkelijker gezegd dan gedaan", geeft Metsu toe. "Ik ben ervan overtuigd dat elke partij wel naar een verlenging wil overstappen. Maar waar de oppositie eerder naar 48 uur wil overstappen, vinden wij het nog altijd optimaal om voor gewone misdrijven over te gaan tot 48 uur, maar met een mogelijke verlenging naar 72 uur - door een instructie van een rechter."

"Huidige termijn van 24 uur is niet meer van deze tijd"

Oppositiepartijen SP.A en cdH zijn bereid te schuiven naar 48 uur, maar elk volgens een eigen logica. Voor SP.A moet het simpelweg altijd 48 uur zijn, zonder mogelijkheid tot uitbreiding. Het cdH behoudt de standaard op 24 uur, met uitzondering van 48 uur in terreurzaken. Beide termijnen zijn voor cdH wel eenmalig met 24 uur verlengbaar.

Justitieminister Geens hoopt vandaag in ieder geval op een doorbraak. "In mijn justitieplan van maart 15 heb ik gezegd: 48 à 72 uur. Toen was nog geen sprake van terrorisme. Al is het maar omdat men die termijn soms zelfs niet haalt om vanuit Halle-Vilvoorde in Brussel te geraken. En dan zit het spel meteen op de wagen", reageerde hij aan Belga. Geens is echter bereid te landen op 48 uur. De huidige termijn van 24 uur "is niet meer van deze tijd, nergens in de wereld", aldus de minister. "Dus mijn voorkeur is 48 uur en 72 uur in geval van terrorisme. Maar nogmaals: ik heb gezegd 48 à 72 uur. Ik kan leven met 48 uur, als er maar iets gebeurt. Het is hoog tijd."

Meest gelezen