Begrotingscontrole: "Onze inspanningen lonen"

"Het is niet de moeilijkste begrotingscontrole die we achter de rug hebben", zegt premier Charles Michel over het akkoord. "We beginnen heel duidelijk de inspanningen te zien van de beslissingen en hervormingen die we de afgelopen twee jaar al gerealiseerd hebben." Kern van de boodschap: deze begrotingscontrole leidt niet tot extra besparingen en belastingen.

Premier Charles Michel (MR) gaf samen met zijn vicepremiers meer uitleg bij het akkoord over de begrotingscontrole. Het kernkabinet is het eens geraakt over een inspanning van 932 miljoen euro. Om de begroting voor dit jaar op koers te houden, had het Monitoringcomité bij deze oefening een inspanning van 313 miljoen euro gevraagd. Daarnaast koos de regering ervoor om een buffer van 559 miljoen euro aan te spreken, "als veiligheidsmarge" en is er ruimte voor 60 miljoen euro aan nieuwe maatregelen.

Het bedrag lijkt al bij al makkelijk gevonden te zijn. Michel en zijn vicepremiers konden niet nalaten te benadrukken dat deze begrotingscontrole niet leidt tot nieuwe belastingen of forse besparingen. Het gaat vooral om enkele grote en een hele reeks kleinere correcties en bijsturingen.

Zo zal de vennootschapsbelasting meer opbrengen dan verwacht en zou de notionele interestaftrek 325 miljoen euro minder kosten aan de schatkist dankzij de lage rente. De regering kan ook nog 165 miljoen aan structurele uitgaven rond terrorisme uit de oefening halen, nu Europa dat nog toelaat. Ze hoopt hetzelfde te kunnen doen met de extra asieluitgaven voor dit jaar.

De 60 miljoen euro aan extra maatregelen gaan naar politie, justitie, de social profit en het openbaar ambt, en hernieuwbare energie.

Meer comfort en sereniteit, maar "geen reden tot euforie"

"Het is niet de moeilijkste oefening die we al achter de rug hebben, in het verleden is het al eens moeilijker verlopen", vindt Michel. De reden? "We zien heel duidelijk dat de structurele beslissingen en hervormingen die we al gerealiseerd hebben, hun vruchten beginnen af te werpen. Ook op budgettair vlak." De premier verwees ook naar een recent rapport van het IMF, waaruit "een duidelijke appreciatie" blijkt voor "de keuzes van deze regering de afgelopen twee jaar."

Dit creëert meer comfort en sereniteit, maar dat is op zich geen reden tot euforie, is de boodschap. "Wij zijn een hervormingsregering. Onze doelstellingen blijven ambitieus. De komende weken en maanden moeten we structurele initiatieven blijven nemen om op koers te blijven. Ons mantra blijft jobs, jobs, jobs. We blijven werk maken van hervormingen die onze economie en de werkgelegenheid ten goede komen."

In juni en juli volgt een nieuwe tussentijdse begrotingscontrole en wordt ook gestart met de voorbereiding van de begroting voor 2018.

Meest gelezen