Groen: "Een wereldvreemde goednieuwsshow"

De oppositie en de werkgeversorganisaties hebben hun bedenkingen bij het enthousiasme van de federale regering over het resultaat van de begrotingscontrole. "Wereldvreemd", "budgettaire fictie" en "geen ambitie", klinkt het.

"Er is geen nieuw beleid, alle heikele punten worden doorgeschoven, van eerlijke belastingen spreekt men niet meer en van het nationaal investeringsplan is al helemaal geen sprake", somt Ecolo-Groen-fractieleider Kristof Calvo op. "Deze goednieuwsshow van de regering heeft iets wereldvreemds."

We doen het al jaren slecht op het vlak van werkzaamheidsgraad, dalende koopkracht en economische groei. De regering moet dringend uit haar winterslaap ontwaken, zeggen de groenen. "Deze begroting is opnieuw een gemiste kans om gehoor te geven aan de brede roep om rehctvaardigheid die in onze samenleving weerklinkt", vindt Calvo.

Ook de SP.A betreurt dat de regering het besparingsbeleid niet bijstuurt. "Ze hebben er geen flauw benul van wat er bij de bevolking leeft", liet voorzitter John Crombez optekenen in "De zevende dag" op Eén. "We zijn het land met de sterkst stijgende prijzen en facturen, een op de vijf kan intussen zijn elektriciteitsfactuur niet meer betalen, een record aantal mensen zit in schulden en de besparingen in de gezondheidszorg leiden tot duurdere medicijnen en hogere prijzen bij kinesisten, enzovoort. Maar niets van dat alles zit in die begrotingsbesprekingen."

De PS noemt deze begrotingscontrole "budgettaire fictie". "Er is 900 miljoen euro gevonden zonder één enkele maatregel te nemen. Ofwel tovert de regering-Michel met cijfers, ofwel manipuleert ze die", zegt voorzitter Elio Di Rupo in een persbericht. "Had de regering van Charles Michel wat moed getoond, dan zou de begroting intussen serieuzer én rechtvaardiger zijn, met ook een bijdrage via de inkomsten uit kapitaal."

Werkgevers: "Laat de hervormingstrein niet stilvallen"

De werkgeversorganisaties dringen er van hun kant op aan om een tandje bij te steken. "Michel heeft zich beperkt tot een echte controle, er is geen ambitieuze sanering", stelt Voka teleurgesteld vast. "De factuur van deze oefening wordt grotendeels betaald door bedrijven via het effect van de dalende rente op de notionele interestaftrek".

Het VBO verwijst naar de jobcreatie die een positieve bijdrage aan de begroting heeft geleverd, "maar die mag onder geen enkel beding onderuit worden gehaald als men de begrotingssanering verder wil zetten. De hervormingstrein mag dus niet stilvallen".

VBO en Voka gaan de begrotingsmaatregelen de volgende dagen verder in detail analyseren.

Meest gelezen