Vennootschapsbelasting en langere aanhouding: "Hierover zal nog stevig gebikkeld worden"

Hoera-berichten uit de Wetstraat: de regering heeft een begrotingsakkoord. Maar de verlaging van de vennootschapsbelasting en de invoering van een meerwaardebelasting - twee heikele punten - zijn vooruitgeschoven. "We moeten niet onnozel doen; hier zal nog stevig over gebikkeld worden", waarschuwt vicepremier Jan Jambon (N-VA). En ook over een veiligheidsthema - de verlenging van de voorlopige aanhouding naar 72 uur - bestaat nog een "politiek probleem".

Eerst het goede nieuws: de begroting is op koers en dat zonder pijnlijke maatregelen. "En ze is ook echt op koers", verzekert vicepremier Jambon in "De zevende dag". "We hadden de ambitie om tegen eind 2017 onder 1 procent tekort te eindigen en de begrotingscontrole heeft dat bevestigd."

Garanties zijn er echter nooit, waarschuwt Jambon. Zo moeten enkele voorziene maatregelen - zoals rond de responsabilisering van langdurig zieken en tijdskrediet - nog afgeklopt worden in het parlement. "Maar daar is al veel werk voor geleverd en het afkloppen zal eerstdaags gebeuren."

Twee belangrijke thema's zijn echter niet besproken tijdens de huidige begrotingsgesprekken: de meerwaardebelasting (wat voor CD&V erg belangrijk is) en de verlaging van de vennootschapsbelasting (waar N-VA-minister van Financiën Johan van Overtveldt aan werkt). "We moeten daar niet onnozel over doen, dit zal terug op tafel komen", zegt Jan Jambon. "Dit wordt een dossier waar nog stevig zal over gebikkeld worden."

Minister Jambon houdt daarnaast ook vast aan de ambitie om tegen het einde van de legislatuur een begroting in evenwicht te hebben. "Maar een walk in the park zal het niet worden. Er zullen nog stevige maatregelen genomen moeten worden daarvoor", aldus Jambon.

(lees verder onder video)

"Ook over verlenging voorlopige aanhouding zal nog politiek gebikkeld worden"

De begrotingsgesprekken worden gevoerd binnen de schoot van de meerderheid. Maar over een ander thema - dat van de verlenging van de voorlopige aanhoudingstermijn - moet ook een akkoord met de oppositie worden gevonden.

De regering wil terreurverdachten langer in de cel houden zonder dat een onderzoeksrechter tussenkomt. Nu kan iemand 24 uur opgesloten worden zonder aanhoudingsmandaat, maar de regering ambieert een termijn van 72 uur. Voor zo'n maatregel moet echter een grondwetswijziging gebeuren, en is dus een tweederdemeerderheid nodig.

Enkele oppositiepartijen zijn echter weigerachtig. "Inderdaad een politiek probleem", zegt minister Jambon. "Hierover zal nog een beetje politiek moeten gebikkeld worden." Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) kan naar eigen zeggen leven met een compromis van 48 uur. "48 uur is in elk geval meer dan 24, dat is objectief vast te stellen", zegt vicepremier Jambon daarover. "Maar als het naar 72 zou kunnen, is dat nog een verbetering. Wij werken verder om tot een vergelijk te komen met de bedoeling om tot 72 te gaan en we zien waar we uitkomen."

(Video: thema "veiligheid" komt aan bod vanaf 6'25'')

Meest gelezen