Vrouwen domineren alsmaar meer bankwereld en beurs in Thailand

In de Thaise financiële wereld worden 31% van de zetels in de raden van bestuur en in de directiecomités ingenomen door vrouwen. Enkel in Noorwegen en Zweden ligt dat percentage hoger. Dat is opmerkelijk, aldus het persagentschap Bloomberg, want anders dan in Scandinavische landen heeft Thailand geen wetgeving die verplichte quota voor vrouwelijke topmanagers oplegt.

Volgens Bloomberg nemen vrouwen 57% van de banen in de bank- en verzekeringssector in Thailand voor hun rekening. Dat komt omdat veel Thaise mannen blijkbaar weinig interesse hebben voor die sector en liever in andere bedrijfssectoren werken. Vrouwen worden in Thailand dan blijkbaar wel aangetrokken tot accountancy, economie en wiskunde en het onderwijs stimuleert hen ook in die richtingen.

Op hoger niveau zoals in directiecomités of raden van bestuur van banken en verzekeringsinstellingen is 31% van de topfiguren een vrouw in Thailand. Enkel Noorwegen en Zweden hebben een lichtjes hoger percentage, maar dat komt omdat daar de wetgeving oplegt om minstens 30% van de topfuncties aan vrouwen te geven, in Thailand is dat niet het geval.

Zelfs zonder die wetgeving doet het Zuidoost-Aziatische land het op dat vlak veel beter dan Australië (22% vrouwen op topniveau), de Verenigde Staten (20%) en Groot-Brittannië (16%).

De opmars van vrouwen in de Thaise financiële sector is opmerkelijk en een recent fenomeen. In de jaren 80 waren vrouwen daar bijna enkel in lagere functies zoals bedienden, receptionistes of secretaresses aanwezig. De voorbije decennia zijn Thaise vrouwen echter steeds verder doorgedrongen in hoger onderwijs en dat weerspiegelt zich nu in sectoren zoals zakenbankieren, verzekeringen en als vastgoedmakelaars.

Wat drijft Thaise vrouwen naar financiën?

De situatie bij banken en verzekeraars weerspiegelt zich ook elders in de financiële wereld in Bangkok. Zo is de voorzitter van de beurs van Thailand een vrouw en bovendien ook 70% van de werknemers van die aandelenbeurs. Tussen 2006 en 2010 werd de centrale bank van het koninkrijk ook geleid door een vrouwelijke gouverneur, wat ook opvalt in Azië.

Nog volgens Bloomberg werken er 314.300 Thaise vrouwen in de bank- en verzekeringssector tegenover 244.400 mannen. Dat gaat zo ver dat sommige banken inspanningen doen om meer mannen aan te trekken en zo het evenwicht te herstellen.

In de andere economische sectoren in het land hebben vrouwen veel minder in de pap te brokken. Daar zijn slechts 10 tot 20% van de topbanen in handen van vrouwen. In de rest van het Verre Oosten is dat een kwart.

Tussen 2011 en 2014 werd Thailand geleid door een vrouwelijke premier, Yingluck Shinawatra, maar dat was ook omdat zij de zus en de politieke erfgenaam was van de in 2006 door het leger afgezette premier Thaksin Shinawatra. Ook Yingluck is overigens door het leger afgezet.

Meest gelezen