Automobilisten kunnen Brussel vandaag maar beter vermijden

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene verwacht vandaag zware verkeershinder in de hoofdstad door de betoging van de socialprofitsector, en roept bestuurders op om Brussel zoveel mogelijk te mijden met de auto. Er worden ruim 10.000 manifestanten verwacht.
archieffoto

De vakbonden verzamelen om 10 uur op het kruispunt van de Albert II-laan en de Kruidtuinlaan. Van daaruit vertrekt de betoging omstreeks 10.30 uur naar de Brandhoutkaai, via de Jacqmainpoort, de Pachecolaan, de Berlaimontlaan, de Stormstraat, de Wolvengracht, de Augustijnenstraat en het Sint-Katelijneplein. Het einde van de manifestatie is voorzien rond 13 uur.

De politie verwacht tot die tijd zware verkeershinder in de noordelijke binnenstad en op de Kleine Ring tussen de Sainctelettesquare en het Sint-Katelijneplein. Belangrijke verkeersassen op het parcours worden afgesloten. Voor noodzakelijke verplaatsingen naar en binnen Brussel doen mensen morgen best een beroep op het openbaar vervoer, al kan er ook daar hinder zijn, waarschuwt de politie nog.

Meest gelezen