Brussels Expo mag Koninklijk Circus blijven uitbaten

De Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft in kort geding beslist dat de concessieovereenkomst van het Koninklijk Circus door Brussels Expo niet wordt opgeschort.

De Botanique en de nv Antwerps Sportpaleis waren in beroep gegaan tegen de beslissing van het schepencollege van de stad Brussel. De rechter besliste nu in kort geding dat de uitvoering van de concessie mag worden voortgezet.

"Wij zijn tevreden met deze beslissing die geldt als bewijs dat de procedure regelmatig is verlopen. Brussels Expo kan nu in een meer serene context verdergaan met de voorbereidingen van de heropstart bij het Koninklijk Circus. De vele opties die in de zaal voorzien zijn tegen de opening, zullen contractueel worden bekrachtigd. En dat is ook goed nieuws voor artiesten", aldus Denis Delforge, CEO van Brussels Expo.

De Botanique en het Sportpaleis tekenden eerder ook al een vordering tot schorsing aan bij de Raad van State, maar die werd in november 2016 verworpen.

De concessieovereenkomst van Brussels Expo voor het Koninklijk circus gaat in op 1 juli 2017.

Meest gelezen