Nog nooit zo weinig verkeersdoden als in 2016

Vorig jaar is het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen teruggevallen tot 640. Dat zijn er 83 of 13 procent minder dan in 2015, zo blijkt uit de verkeersbarometer van het BIVV, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. De daling is merkbaar in alle gewesten, maar opmerkelijk sterker in Vlaanderen. Toch blijft er nog een lange weg af te leggen om de doelstelling van 420 doden tegen 2020 te halen.

Het aantal slachtoffers die op de plaats van het ongeval overleed, komt voor 2016 uit op 540 te liggen. De bilan dertig dagen na het ongeval komt uiteindelijk uit op 640. Dat is respectievelijk een daling van 13,3 procent en 12,6 procent in vergelijking met 2015. De daling zet zich door in alle drie de gewesten.

Het gaat om de sterkste daling van het aantal dodelijke slachtoffers sinds 2012. Toen vielen er in vergelijking met het jaar voordien 131 minder doden.

Verschillende oorzaken

Ter vergelijking: een decennium geleden schommelde het sterftecijfer op onze wegen nog rond de 1.000. "De cijfers voor 2016 pikken weer in op de dalende trend die al een tiental jaar geleden ingezet werd maar in 2015 onderbroken werd", zegt Stef Willems van het BIVV.

"Die daling op langere termijn is te wijten aan een aantal zaken: de wagens zijn veiliger geworden, auto's zijn nu uitgerust met extra veiligheidssnufjes. Er is ingezet op betere infrastructuur en er zijn ook meer snelheids- en alcoholcontroles."

"En, ook niet te onderschatten: op veel plaatsen zijn er zone 30-gebieden bijgekomen. Dat heeft er mogelijk toe bijgedragen dat we ons veel bewuster zijn van de kwetsbare weggebruikers in ons verkeer."

Grootste terugval in Limburg

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers viel in Vlaanderen het sterkst terug in Limburg (-15 doden). In Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant vielen 13 doden minder, in Antwerpen gaat het om een daling van 5 doden. West-Vlaanderen is de enige provincie die het aantal slachtoffers niet kon terugdringen. In Wallonië scoort Luxemburg het best. In Namen en Waals-Brabant vielen wel meer slachtoffers.

Ook het aantal letselongevallen zakte 0,5 procent tot 39.839 ongevallen en het aantal gewonden valt terug tot 50.957, een daling van 1,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Meer fietsongevallen in Brussel

Het aantal fietsongevallen nam wel toe (+3,3 procent), zeker in Brussel waar dat aantal zelfs met 19,2 procent steeg. "Daar is een logische verklaring voor", zegt Willems. "Na de aanslagen van 22 maart zien we een exponentiële stijging van het fietsgebruik omdat er veel minder mensen het openbaar vervoer gebruikten en ook omdat de tunnels een tijdlang dicht waren." Ook het aantal fietsongevallen met ouderen steeg lichtjes.

Positief tot slot is ook dat het aantal verkeersongevallen waarbij jonge bestuurders betrokken zijn opnieuw gedaald is (-7) is ten opzichte van 2015. Ook het aantal doden tijdens week -en weekendnachten bereikte een laagterecord.

Nog lange weg te gaan"

Zowel het BIVV als de Vlaamse Stichting Verkeerskunde juichen de daling van het aantal verkeersdoden toe, maar wijzen er wel op dat er nog veel inspanningen geleverd moeten worden om de doelstelling te behalen die op de Staten-Generaal is vastgelegd: namelijk maximaal 420 doden tegen 2020.

Meest gelezen