Riziv telt minder kortstondig zieke werknemers

Voor het eerst in jaren heeft de ziekteverzekering minder dagen uitbetaald voor kortstondige ziekte. Volgens voorlopige cijfers van het Riziv is het aantal ziektedagen van werknemers en zelfstandigen die minder dan een jaar ziek zijn vorig jaar gedaald met vijf procent.

Een mogelijke verklaring voor de daling is dat werklozen die ziek worden, een lagere ziekte-uitkering krijgen dan vroeger. Tot een paar jaar geleden kregen ze in de eerste maanden minstens evenveel als ze ziek werden dan als ze werkloos waren.

Maar nu krijgen werklozen soms minder van de ziekteverzekering dan van de RVA. En de ziekteverzekering vermoedt dat ze daardoor sneller uit ziekteverlof terugkeren of gewoon minder gemakkelijk in ziekteverlof terechtkomen, omdat dat nadelig voor hen zou zijn.

Wat ook kan meespelen, is dat er door de economische heropleving minder werklozen zijn. Werklozen krijgen al vanaf de eerste ziektedag een uitkering van de ziekteverzekering en tellen dus vanaf de eerste dag mee in de Riziv-statistieken. Actieven worden eerst door hun werkgevers doorbetaald en krijgen pas na 14 dagen of een maand een uitkering van de ziekteverzekering. De kortstondig zieke actieven komen dus niet altijd in de statistieken terecht.

Betere opvolging

Een andere mogelijke verklaring is dat de overheid, de ziekenfondsen en ook de bedrijven al een tijdje inspanningen doen om in de contacten met de zieken korter op de bal te spelen en om hen - waar mogelijk - sneller weer aan de slag te krijgen.

De re-integratietrajecten voor langdurig zieken van de huidige regering zijn pas op 1 januari officieel van start gegaan, maar op het terrein worden dergelijke trajecten al langer in de praktijk gebracht. Het gaat hier wel om een geleidelijke evolutie, sinds de eerste initiatieven in dat verband van de vorige regering in 2011.

Zo gaat het aantal zieken die het werk deeltijds hervat de laatste jaren in stijgende lijn: van 31.319 in 2012 tot 45.394 in 2015, een stijging met 45 procent.

Langdurig zieken

Opvallend is wel dat het aantal langdurig zieken, mensen die meer dan een jaar thuis zitten, nog wel stijgt. Het zijn er nu 388.901, dat is een stijging met net geen vijf procent, maar toch minder dan de voorgaande jaren met stijgingspercentages tot bijna acht procent.

Meest gelezen