Start van het schooljaar: 1 of 4 september?

Er gaan stemmen op om het volgende schooljaar pas te laten beginnen op maandag 4 september, in plaats van op vrijdag 1 september. Directeurs van scholen in het katholieke net stellen die vraag in De Standaard. Het Offerfeest valt dit jaar op 1 september. Scholen vrezen een problematische start als veel kinderen de eerste schooldag zouden missen. Maar 1 september blijft 1 september, zegt Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V), "scholen hebben andere mogelijkheden."
AMELIE-BENOIST / BSIP

Veel scholen werken leggen in de aanloop naar de paasvakantie al de planning vast voor het volgende schooljaar. Dit jaar valt 1 september op een vrijdag. Ook het islamitische Offerfeest vindt plaats op de eerste schooldag.

Enkele directeurs van scholen uit het katholieke net vragen zich af: is het niet beter het schooljaar te laten starten op maandag 4 september? Ze vrezen dat een groot deel van de leerlingen niet aanwezig zal zijn op 1 september. Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de koepel van het katholieke net, heeft de vraag van de directeurs doorgespeeld aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Het is geen algemene vraag voor àlle scholen van het katholieke net, zegt topman Lieven Boeve aan VRT Nieuws. "Als je als school inschat dat ongeveer de helft van de leerlingen er niet zal zijn, denk ik dat het beter is als je het onthaal iets later kan organiseren. Maar dat voor alle scholen samen beslissen, hoeft voor mij niet omdat de situatie per school anders is. Het zijn specifieke dingen die het best op schoolniveau opgelost kunnen worden."

Boeve merkt ook op dat de eerste schooldag een vrijdag is, en dat allicht dus niet alleen moslimkinderen afwezig zullen zijn op 1 september.

"Beter een algemene afspraak voor àlle scholen"

Het Gemeenschapsonderwijs vindt het net zinvoller om met alle netten samen een initiatief te nemen. "We vinden het belangrijk dat alle leerlingen die eerste schooldag aanwezig kunnen zijn. Maar we moeten vooral duidelijkheid creëren, voor iedereen", zegt GO!-topvrouw Raymonda Verdyck aan VRT Nieuws.

"Het zou beter zijn voor leerlingen, leerkrachten en ouders dat over alle onderwijsnetten heen gezamenlijke afspraken gemaakt kunnen worden." Scholen hebben vandaag wel de mogelijkheid om vrij facultatieve verlofdagen in te zetten, "maar het lijkt me beter dat er een algemene lijn in zit."

"Wat als je bijvoorbeeld kinderen op verschillende scholen hebt? Algemene, gezamenlijke afspraken hebben dan het voordeel van de duidelijkheid."

Crevits: "Zet facultatieve verlofdag in"

Minister Crevits laat weten dat ze vasthoudt aan 1 september als start van het schooljaar. Scholen die toch pas op 4 september willen beginnen, kunnen op 1 september een facultatieve verlofdag inzetten, klinkt het bij VRT Nieuws.

"Wie een moeilijke start vreest, kan gebruikmaken van hun facultatieve verlofdag. Scholen hebben de vrijheid om zelf te kiezen hoe en wanneer ze die inzetten. Ik vind het zelf niet verstandig om de start eenmalig uit te stellen naar 4 september. De eerste schooldag is 1 september en dan blijft zo."

Het is begrijpelijk dat het voor veel mensen handiger zou zijn en beter zou uitkomen om pas op 4 september te beginnen, maar dat soort redenering kan je dan op veel zaken toepassen, zegt de minister. "Leerlingen kunnen trouwens ook vanwege een religieuze feestdag vrij krijgen."

De Moslimexecutieve zegt in De Standaard zelf ook geen vragende partij te zijn. "Leerlingen kunnen een dag verlof krijgen, maar als de ouders het belangrijk vinden om hun kinderen naar school te sturen, kan dat evengoed", zegt Mehmet Üstün, verantwoordelijk voor het departement Onderwijs. "Ik verwacht weinig problemen."

In 2006, toen 1 september eveneens op een vrijdag viel, werd de vraag gesteld om de start van het schooljaar te verlaten naar 4 september. Toenmalig minister van Onderwijs Frank Vanden Broucke (SP.A) ging daar niet op in.

Meest gelezen