WhatsApp-groep Antwerpse politie bulkt van de racistische berichten

Volgens oppositiepartij Groen bezondigde een 20-tal Antwerpse politieagenten zich aan “onversneden en keihard racisme en haatpraat”. Dat moet blijken uit afschriften van gesprekken uit een gesloten WhatsApp-groep, waar fractieleider Wouter Van Besien de hand op kon leggen. Volgens Van Besien is de politieleiding op de hoogte van de praktijken, maar grijpt ze niet in. Hij roept burgemeester Bart De Wever (N-VA) op om “krachtdadig op te treden”.

De bewuste chatgesprekken uit de WhatsApp-groep zijn volgens Groen gevoerd door enkele werknemers van de Antwerpse politiedienst die instaat voor de bewaking en het transport van gevangenen, en dateren uit 2015 en 2016.

Zo schreef iemand op 14 november 2015 – een dag na de aanslagen van Parijs – het volgende: “Ik stop effe met al die extra nieuwsuitzendingen want het Dolfke in mij raakt weer flink nijdig…” Op het bericht dat de politie per ongeluk het lichaam van een moslim had gecremeerd, reageert iemand: “Zouden ze wa meer moeten doen! Binnenkort “crematie” op de dienstlijst”.

Er wordt in de gesprekken ook gealludeerd op een “massagraf voor asielzoekers” en hakenkruisen.

"Alle grenzen voorbij"

“Deze berichten zijn alle grenzen voorbij”, zegt Groen-fractieleider Wouter Van Besien in een reactie aan VRT Nieuws. “Uit wat ze posten, blijkt racisme, homohaat, verheerlijking van geweld en zelfs verwijzingen naar het nazisme. De politie moet er zijn voor de veiligheid van elke Antwerpenaar, maar ze brengen Antwerpenaren in gevaar.”

Volgens Van Besien is de WhatsApp-groep in april vorig jaar al besproken op een dienstvergadering waar ook twee commissarissen bij waren. Maar dat agendapunt werd afgesloten met de opmerking: “Let goed op: de groep is niet zo gesloten als je denkt.” Pas na klachten van enkele collega’s is de dienst Intern Toezicht een onderzoek gestart, maar op dit moment - een half jaar later - zijn nog steeds geen maatregelen genomen en is ook het parket niet op de hoogte gebracht.

“Eigenlijk zegt de commissaris: “Racisme en haatpraat kan binnen het korps zolang het maar binnenskamers blijft”. Dit is totaal onaanvaardbaar”, hekelt Groen.

"Structureel probleem”

Het is niet de eerste keer dat er sprake is van racisme binnen het Antwerpse politiekorps. Zo publiceerde het Comité P vorig jaar nog een rapport dat stelt dat de Antwerpse politie dringend werk moet maken van een echt antidiscriminatiebeleid. “Dit is een structureel probleem. De tolerantie ten opzichte van racisme en ontoelaatbaar gedrag blijft veel te hoog”, zegt Wouter Van Besien.

Hij kijkt daarom in de richting van burgemeester Bart De Wever. “Het diversiteitscharter dat de burgemeester heeft ingevoerd, heeft duidelijk nog geen verandering gebracht. Als Bart De Wever nu niet krachtdadig optreedt, dan zegt hij tegen een deel van de bevolking dat ze de politie niet langer kunnen vertrouwen.”

Groen vraagt ten slotte aan het Comité P om elk incident te onderzoeken. “Dit kan niet ongestraft blijven. Want dit zet alle Antwerpse politiemensen in een slecht daglicht en dat is bijzonder jammer voor de vele eerlijke en oprechte politiemensen binnen het korps.”

Reacties

In een korte reactie bevestigt de Antwerpse politie dat het een gekend probleem is en dat er al de nodige maatregelen worden genomen.

Zo loopt er inderdaad al een intern onderzoek bij de betrokken politiedienst. Bovendien zou de korpschef beslist hebben om een ordemaatregel te treffen tegen één van de betrokken politiemedewerkers.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) nuanceerde in "De ochtend" op Radio 1 dat het slechts om een aantal politiemensen ging en niet om het hele Antwerpse korps. Maar “als uit het intern onderzoek blijkt dat ze laakbare feiten hebben gedaan, zal er disciplinair opgetreden worden. Dat is de gang van zaken in zo’n geval”, aldus de minister.

In de berucht WhatsApp-groep zaten ook medewerkers die onder justitie vallen. "Het is het korps dat samen met de politie zorgt voor de overbrenging van gevangenen, van de gevangenis naar het justitiepaleis", legde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) uit in "De ochtend". De minister kondigde aan dat justitie de zaak zal onderzoeken. "We zullen bekijken of er reden is voor tuchtmaatregelen of zwaardere sancties."

Meest gelezen