Gent roept bedrijven die discrimineren tot de orde

Uit praktijktests van de UGent in opdracht van de stad Gent blijkt dat allochtonen 30 procent minder kans maken om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan autochtone sollicitanten. De stad Gent gaat daarom de antidiscriminatieclausule afdwingbaar maken, zo meldt De Standaard.

Onderzoekers van de Gentse universiteit stuurden 768 fictieve sollicitaties naar bedrijven waar de stad mee samenwerkt en die aan de stad beloofd hebben om niet te discrimineren.

Uit de antwoorden bleek dat allochtone sollicitanten 28 procent minder positieve respons en 30 procent minder uitnodigingen voor een gesprek ontvingen dan autochtone kandidaten met hetzelfde profiel.

De discriminatie was het grootst tegen kandidaten met een Turkse naam, gevolgd door kandidaten met een Marokkaanse of Ghanese naam. Kandidaten met een Slovaakse naam werden op gelijke voet behandeld met hun Vlaamse collega's.

Paradox

Het onderzoek legde nog twee opvallende elementen bloot. Want de discriminatie gebeurt enkel door kleine bedrijven. Bovendien nam de discriminatie af naarmate de kandidaten meer ervaring konden voorleggen.

"Dat is voor ons bijzonder interessant", stelt professor Stijn Baert (UGent) die het onderzoek leidde. "Wanneer men over 20 jaar werkervaring beschikt, dan valt de discriminatie weg. Het is ook een beetje een paradox. Mensen van vreemde origine hebben werkervaring nodig om discriminatie te ontlopen maar anderzijds houdt discriminatie hen tegen om werkervaring op te doen."

Maatregelen

De Gentse schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz (SP.A) kondigt alvast maatregelen aan voor die bedrijven die discrimineren. "Voor alle duidelijkheid: we willen absoluut geen heksenjacht ontketenen, er zijn ook bedrijven die goed bezig zijn. Maar als dat hardleerse bedrijven zijn die echt niet luisteren of die er de kantjes blijven aflopen zullen we verdere stappen ondernemen."

De stad wil de bedrijven via een vragenlijst wijzen op hun verantwoordelijkheid. Bedrijven die in de boosheid volharden, riskeren een klacht door het centrum voor gelijke kansen Unia. Tapmaz sluit niet uit dat er - indien dat alles niet helpt - boetes volgen.

 

Meest gelezen