Klarafestival en SOS Kinderdorpen lanceren "The Sound of Home"

SOS Kinderdorpen en Klarafestival hebben dinsdag het startschot gegeven van "The Sound of Home". Via dit nieuwe project, gesteund door tientallen sociale en culturele partners, krijgen niet-begeleide minderjarige vluchtelingen de kans een instrument te leren bespelen. Dat melden de initiatiefnemers dinsdag.

Momenteel zijn ongeveer 1.200 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen aanwezig in België, kinderen en jongeren zonder ouders in een vreemd land. Zij verblijven in opvangcentra, waar ze onderdak, eten en scholing krijgen. Voor vrijetijdsbesteding hangen de jongeren af van het opvangcentrum in kwestie. Met het project "The Sound of Home" krijgt een 200-tal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in België de kans om muziekonderwijs te volgen, buiten de centra waar ze worden opgevangen.

"The Sound of Home" is erop gericht om bruggen te slaan tussen mensen met verschillende culturele achtergronden. Zowel de jongeren als de muziekacademies die deelnemen aan "The Sound of Home" krijgen steun van de betrokken partners, die met hun specifieke expertise de nodige omkadering leveren om alle mogelijk drempels (materieel, psychologisch of sociaal) weg te nemen.

Meest gelezen