Luchtverkeersleiders zullen wellicht toch niet staken in de paasvakantie

De luchtverkeersleiders zullen wellicht toch niet staken. Dat heeft de christelijke vakbond laten weten na een gesprek met minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Ze hadden gedreigd om in de paasvakantie het luchtverkeer in Zaventem lam te leggen, omdat ze boos zijn over het onderzoek naar het gebruik van de start-en landingsbanen op Brussels Airport.

Vanavond heeft minister van Mobiliteit François Bellot (MR) een gesprek gehad met de vakbonden en Belgocontrol. Volgens de vakbonden was het een constructief gesprek. "De minister stelde zich constructief op en trekt het professionalisme van de luchtverkeersleiders en het personeel niet in twijfel", laat Kurt Callaerts van de christelijke vakbond weten. Er zou een akkoord zijn tussen de bonden en de minister maar over de inhoud wil de vakbondsman niets kwijt vooraleer de achterban geconsulteerd is. Maar de stakingsaanzegging is "wellicht" wel van de baan.

Individuele bevraging van luchtverkeersleiders

De hetze gaat over het gerechtelijk onderzoek naar het gebruik van de banen van Zaventem. Het onderzoek, dat loopt sinds 2010, kwam tot stand na een klacht van omwonenden tegen een foutief gebruik van de start- en landingsbaan.

Actiecomités die zich bezighouden met geluidshinder, beschuldigen de verkeersleiders ervan dat ze beslissingen die afwijken van de normale plannen te weinig motiveren. Het parket wil daarom de luchtverkeersleiders individueel vragen waarom ze soms afwijken van de afgesproken banen, maar dat valt niet in goede aarde.

Het druist in tegen de "just culture", het principe binnen de luchtverkeersleiding dat iedereen zonder angst voor repercussies incidenten moet melden.

"We hebben begrip voor het standpunt van de luchtverkeersleiders", zei Dominique Dehaene van Belgocontrol, "want dit onderzoek treft hen in de ziel van hun werking. Die wordt niet alleen in twijfel getrokken, maar ze kunnen ook verhoord of vervolgd worden voor beslissingen die ze, ik zou bijna zeggen minuut per minuut moeten nemen."

Bellot: "Veiligheid van luchtverkeersleiders is primordiaal"

De woordvoerder van minister Bellot benadrukte vanavond nog dat de minister zelf nooit de opdracht heeft gegeven voor een individueel verhoor van de luchtverkeersleiders, maar enkel een audit had gevraagd aan het Directoraat-generaal Luchtvaart, dat onder zijn bevoegdheid valt. Hij bevestigt ook dat de minister en de vakbond een constructief gesprek hadden. "De minister vindt dat de veiligheid van de luchtverkeersleiders primordiaal is, en hij gelooft in hun professionalisme", klinkt het.

Meest gelezen