Paus vraagt vergiffenis voor rol kerk in Rwanda in 1994

Paus Franciscus heeft vergiffenis gevraagd voor de rol van de katholieke kerk en haar leden bij de volkenmoord in Rwanda in 1994. De paus ontving de Rwandese president Kagame in het Vaticaan. In een mededeling gaf het Vaticaan toe dat "sommige priesters en nonnen zich hebben overgeleverd aan haat en geweld, en daarmee hun eigen evangelische missie hebben verraden". Bij de volkenmoord kwamen naar schatting 800.000 mensen om, vooral Tutsi's en gematigde Hutu's.

Het is niet voor het eerst dat de katholieke kerk uitkomt voor haar misstappen in Rwanda. In 2000 gaf paus Johannes-Paulus II al een gelijkaardige boodschap. Paus Franciscus kwam bij de ontmoeting met Kagame terug op de geste van zijn voorganger. Hij vroeg God om vergeving voor "de zonden en tekortkomingen van de Kerk en haar leden".

De Kerk is al herhaaldelijk terechtgewezen, omdat ze dicht bij het regime stond van de vorige Rwandese president Habyarimana. Uit de rangen van het leger en extremistische Hutu-milities kwamen de meeste volkenmoordenaars. Verschillende religieuzen hebben ook terechtgestaan voor een rechtbank als medeplichtigen bij de moordpartijen. Sommigen werden veroordeeld, anderen vrijgesproken.

Zo was er ook in Brussel een ophefmakend assisenproces in 2001. Twee kloosterzusters uit Sovu werden toen veroordeeld tot 15 en 12 jaar cel, omdat ze eerst honderden gevluchte burgers onderdak hadden verleend, en hen daarna hebben uitgeleverd aan de Hutu-extremisten die hen allen over de kling zouden jagen. Het is maar één van de vele massamoorden die gebeurden in kerken, kloosters en parochies. De huidige Rwandese president Kagame trok met zijn rebellenleger het land binnen aan het begin van de volkenmoord en nam de macht over. Hij blijft beweren dat de Kerk mensen de hand boven het hoofd houdt.

Eind vorig jaar bood de Bisschoppenconferentie in Rwanda haar excuses aan voor misstappen van enkele individuele leden. Maar die uitgestoken hand volstond niet. Kagame eiste dat de paus zelf een knieval zou doen, en dat is dus gebeurd tijdens de audiëntie van gisteren. De paus voegde aan zijn excuses wel een vredelievende boodschap toe. Hij hoopt dat "deze nederige erkenning de herinnering mag zuiveren en mag leiden tot meer vertrouwen en een toekomst van vrede".

"Ongelijk kunnen erkennen"

De Belgische Witte Pater De Vestele vindt het gebaar van paus Franciscus niet meer dan normaal. "Al wat verzoenend kan zijn, is positief. En tevens is het geen vernedering. Wij zijn mensen, en ook zondig. We zijn niet perfect en we moeten ons eigen ongelijk kunnen erkennen in wat gebeurd is."

Volgens pater De Vestele waren de meeste religieuzen in Rwanda van goede wil. "Ze probeerden de samenleving op te bouwen. Maar onder meer de overbevolking, de armoede, en de ophitsende radioboodschappen hebben ertoe geleid dat er dingen zijn gebeurd die onnoemelijk slecht waren".

Meest gelezen