"Ook centrale paneel van het Lam Gods is sterk overschilderd"

Na enkele maanden onderzoek hebben de restaurateurs van het Lam Gods, het beroemde retabel van de Gebroeders Van Eyck, hun bevindingen voorgelegd aan een commissie van internationale experten. Over de details wordt voorlopig nog niet veel prijsgegeven, maar het is duidelijk dat het centrale paneel met de "Aanbidding van het Lam" sterk overschilderd is.

Op dit moment worden de onderste panelen van de binnenkant van het Lam Gods gerestaureerd, meteen ook de bekendste delen van het kunstwerk. De panelen werden de voorbije maanden grondig bestudeerd, gescand en er werden enkele testen op uitgevoerd. De eerste resultaten tonen aan dat het centrale paneel met de "Aanbidding van het Lam" meer overschilderd is dan eerst werd vermoed.

"Vooral op de drapering van de gewaden zien we zeer ernstige overschilderingen", zo zegt Christina Ceulemans, directeur van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium dat de restauratie uitvoert. "Dat zijn overschilderingen die je kan vergelijken met die op de panelen die al gerestaureerd zijn."

De restaurateurs maakten al een eerste "testvenster" waarin duidelijk te zien is hoe mooi de mantels kunnen worden als deze overschilderingen worden verwijderd.

"Het is een patchwork van historische ingrepen"

De eerder gerestaureerde panelen bleken zowat 70% overschilderd te zijn. Of het met deze schilderijen dezelfde weg opgaat, is nog niet duidelijk.

"Het is een patchwork van historische ingrepen. Sommige zones tonen nu al het prachtige origineel, maar over andere zones hebben we helemaal nog geen zekerheid", aldus Christina Ceulemans. "Dat gaat dan bijvoorbeeld over de vegetatie en de lucht. Die delen moeten we de komende maanden nog verder bestuderen."

De restaurateurs kunnen de volgende maanden de 19e eeuwse overschilderingen al voorzichtig weghalen en intussen alle panelen grondiger onderzoeken. Daarna moet er een beslissing worden genomen of er tijd en geld is voor een grondigere restauratie.

Meest gelezen