De Kesel: "Alleen solidariteit zal de angst verdrijven"

Kardinaal Josef De Kesel heeft in zijn homilie tijdens de gebedswake voor de aanslagen van vorig jaar vooral opgeroepen om zich te verzetten tegen de angst. "Angst zaaien is wat men met aanslagen beoogt", waarschuwt De Kesel. "Alleen solidariteit zal de angst verdrijven."

"We willen en kunnen niet vergeten wat er vorig jaar gebeurd is", steekt de kardinaal van wal. "Maar we mogen ook niet blijven steken in het verleden, we moeten de weg naar de toekomst inslaan." Bij dergelijke aanslagen kan er volgens de geestelijke de neiging zijn om in angst op onszelf terug te plooien en muren op te trekken, maar daar moeten we ons tegen verzetten. "Het is precies wat men met de aanslagen beoogt: angst creëren."

De Kesel geeft wel aan dat dit niet altijd gemakkelijk is. "Samen leven, ook met de ander die inderdaad anders is, dàt is de uitdaging", geeft hij aan. "Maar alleen eerbied en liefde voor elkaar en solidariteit zal de angst verdrijven. Zoals Mohamed El Bachiri het gezegd heeft, toen hij zijn vrouw verloor in de aanslag: "In de beproeving die ik moet doorstaan voel ik me meer "jihadist" dan de grootste strijder. Ik ben jihadist van de liefde"."

"We kunnen de angst overwinnen door samen met respect voor elkaar, in broederschap, in liefde en in echte solidariteit in het leven te staan", besluit hij.

Herbekijk:

De oproep van weduwenaar Mohamed El Bachiri in "De afspraak" tot een jihad van de liefde.