Demir: "Werkt Unia aan gelijke kansen of werkt het centrum mee aan de bedreiging ervan?"

Zuhal Demir (N-VA) ligt opnieuw op ramkoers met Unia. De staatssecretaris voor Gelijke Kansen is niet te spreken over uitspraken over het boerkaverbod van een juriste van het gelijkekansencentrum in Knack. Unia heeft steeds benadrukt dat Lamrabet die uitspraken in eigen naam gedaan heeft en heeft zich intussen op vraag van Demir ook uitdrukkelijk gedistantieerd van de uitspraken.

Rachida Lamrabet heeft een interview gegeven aan het weekblad Knack over haar kortfilm "Deburkanisation" die ze heeft gemaakt voor een theaterproject. Naast haar artistieke carrière is ze ook juriste voor het gelijkekansencentrum Unia. Ze heeft het in het interview onder meer over het boerkaverbod. "Het is zuivere symboolpolitiek", zegt ze onder meer. "Het is een nepprobleem dat politici, in een klimaat van angst, tot een urgente maatschappelijke kwestie hebben opgeblazen. (...) Ik ben niet voor de boerka, maar ook niet voor een boerkaverbod. Zeker niet in een land dat de mensenrechten hoog in het vaandel draagt." 

Hoewel ze in het begin van het interview uitdrukkelijk aangeeft als theatermaakster en in eigen naam spreken en Unia dat zelf ook heeft benadrukt, wilde de staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir dat het centrum uitdrukkelijk afstand nam van het interview en de standpunten van Lamrabet. Het gaat volgens de politica immers over een perceptieprobleem.

"Deze uitspraken van een juriste van Unia - zelfs in eigen naam - dragen zeker niet bij tot een betere perceptie van Unia", zegt ze. "Meer zelfs, we zijn het stadium van het perceptieprobleem voorbij. Het gaat om de geloofwaardigheid van Unia", zegt ze. "Werkt het centrum mee aan gelijke kansen voor iedereen, of werkt het mee aan de bedreiging ervan?"

Volgens Demir heeft Lamrabet als juriste een sleutelfunctie bij Unia. "Haar uitlatingen over het boerkaverbod en bij uitbreiding over de maatschappij die dat verbod gestemd heeft, zijn uitermate problematisch, zeker mocht ze daarmee het standpunt van Unia vertolken."

Unia heeft steeds benadrukt dat Rachida Lambrabet ten persoonlijke titel en op eigen initiatief sprak over het boerkaverbod, maar vanmiddag heeft het interfederaal gelijkekansencentrum op vraag van de staatssecretaris ook uitdrukkelijk afstand genomen van de uitspraken. "De Unia-directie volgt dit nauwgezet op en zal haar verantwoordelijkheid nemen", klinkt het. "Het incident wordt nu besproken op een overleg tussen werkgever en werknemer. Pas daarna communiceert de organisatie eventueel verder." 

Meest gelezen