Werkneemster: "Nooit evacuatierichtlijnen gekregen op luchthaven, nog steeds niet"

Alle maatregelen die er de voorbije maanden genomen zijn ten spijt, voelen veel werknemers van de luchthaven van Zaventem zich nog altijd onveilig in het gebouw. In "22/3 - Eén jaar later" vanavond getuigde een werkneemster van de luchthaven dat er nog altijd geen evacuatieplan is en dat veel mensen niet weten waar ze naartoe moeten als er iets gebeurt.

Een jaar na de bloedige aanslagen op Zaventem en in het metrostation Maalbeek zijn er tal van veiligheidsmaatregelen genomen zoals de bewaking door militairen, het afschaffen van de "kiss & ride"-zone en de beperking en controles op de toegang tot het luchthavengebouw.

Toch neemt dat het onveiligheidsgevoel van het grondpersoneel op de luchthaven niet weg, zo bleek vanavond in "22/3 - Eén jaar later" in het getuigenis van Danielle Iwens die werkt op de incheckbalie van Aviapartner.

Iwens getuigde over de manier waarop ze de aanslag van een jaar geleden verwerkt, maar had tegelijkertijd ook kritiek op de beveiliging van het luchthavengebouw nu. Zo vertelde ze dat ze al 23 jaar werkt op de luchthaven en al die tijd is er nog nooit een evacuatieoefening gehouden. Ook nu zouden er nog geen evacuatieplannen of -punten zijn.

Als er iets ernstig gebeurt, weten veel mensen dus gewoon niet waar ze naartoe moeten gaan of hoe ze passagiers moeten begeleiden. Danielle Iwens merkt ook op dat er in plaats van drie in- en uitgangen, nu slechts één ingang en één uitgang is. Het gaat echter om een halve deur en ook dat vergemakkelijkt een snelle evacuatie bij rampen niet.

Ook andere personeelsleden beamen dat en er blijken ook nog andere punten van kritiek. Zo zijn er veel vragen over de werking van de glazen eenrichtingspoortjes in de connector. Die werken elektronisch en zijn niet zomaar te bedienen in geval van nood. 

Een ander punt is dat er weliswaar veel veiligheidspersoneel in burger rondloopt, wat een goede zaak is, maar volgens sommige personeelsleden zijn er wel wat weinig mensen in uniform te zien en leidt dat ook tot een gevoel van onveiligheid.

Meest gelezen