"20 miljoen mensen bedreigd door ondervoeding"

In Nigeria, Zuid-Soedan, Somalië en Jemen worden 20 miljoen mensen bedreigd door ondervoeding. In Zuid-Soedan is er zelfs sprake van echte hongersnood. Het consortium 12-12 schakelt een versnelling hoger in zijn campagne om fondsen in te zamelen voor wat Philippe Henon van 12-12 de ergste humanitaire ramp sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog noemt.

Vorige week al lanceerde 12-12 een oproep ten voordele van de slachtoffers van hongersnood in Zuid-Soedan en dreigende hongersnood in Somalië, Jemen en Nigeria. Sindsdien heeft het al zo'n 700.000 euro ingezameld. "In Nederland is al 10 miljoen euro ingezameld", weet Philippe Henon van 12-12. "De 10 miljoen van Nederland is wellicht hier niet haalbaar, maar we hopen toch 2 à 3 miljoen euro op te halen."

De toestand in het noordoosten van Nigeria, Zuid-Soedan, Somalië en Jemen is ernstig. "20 miljoen mensenlevens worden bedreigd door een echte voedselcrisis", zegt Henon. "In Zuid-Soedan heerst zelfs echte hongersnood en in Jemen is zowat de helft van de bevolking afhankelijk van voedselhulp." 

Verschillende oorzaken

"De voedselcrisis heeft te maken met de klimaatopwarming, wat onder meer leidt tot periodes van droogte afgewisseld door hevige regenval", weet Philippe Henon. Maar er is meer. "Dit jaar is het erger door conflicten. Dat geldt zeker voor Zuid-Soedan, het noordoosten van Nigeria en Jemen. Maar ook Somalië kan je moeilijk een stabiel land noemen."

Het geweld maakt het alleen maar erger. "Mensen slaan op de vlucht, landbouw wordt vaak onmogelijk en regeringen besteden meer geld aan oorlogsvoering in plaats van aan voedsel", legt Philippe Henon uit. "We hebben het nu over de ergste humanitaire crisis sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog."

Wat moet er gebeuren?

"We staan voor een enorme uitdaging", zegt Henon. "Nog vóór de zomer moeten we wereldwijd 4 miljard dollar aan extra middelen bijeen zien te krijgen, bovenop de reguliere uitgaven." Hij is er zich van bewust dat pure natuurrampen "beter verkoopbaar" zijn aan gulle schenkers. "Complexe situaties zoals nu liggen moeilijker omdat je niet echt de garantie kunt bieden dat het probleem op lange termijn ook opgelost raakt."

Daarom pleit 12-12 ook voor politieke oplossingen, en daar kan de overheid hier mogelijk ook iets aan doen. Door druk uit te oefenen bijvoorbeeld. 

Het opgehaalde geld wordt verdeeld over de zes leden van 12-12: Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Plan België en UNICEF België. Op het terrein gaat het geld vooral naar voedselhulp: gewone voedselhulp, maar ook ook therapeutische voeding in de vorm van pindapasta, die ervoor zorgt dat ondervoede kinderen snel kunnen aansterken.

(lees voort onder de video)

Ook drinkbaar water is een aandachtspunt. 12-12 financiert onder meer waterpompen, waterzuiveringstabletten, maar ook gewoon vrachtwagens die water bedelen. Zuiver water is erg belangrijk, want vooral kinderen krijgen vaak diarree door het drinken van vervuild water. "Diarree is een van de grote doodsoorzaken bij kinderen", zegt Henon.

"We bestrijden niet alleen diarree, maar financieren ook vaccinatiecampagnes. Bijvoorbeeld tegen mazelen, difterie en cholera."

"Bovendien moeten mensen op de vlucht bescherming krijgen", legt Henon nog uit. "Door ze in vluchtelingenkampen op te vangen bijvoorbeeld, maar kinderen moeten vaak ook een psychosociale traumabehandeling krijgen."

Meest gelezen