"Mobiliteitsbudget kan autoverkeer met 15 procent verminderen"

Het autoverkeer van en naar het werk kan met 15 procent verminderen als de bedrijfswagens worden vervangen door een mobiliteitsbudget. Dat blijkt uit een onderzoek bij 25 bedrijven door mobiliteitsclub VAB. Al zijn daar wel voorwaarden aan verbonden, zo klinkt het.

Hoe kunnen we het aantal auto's op onze wegen verminderen? Het is een vraagstuk dat al langer op de tafel van de regering ligt. Volgens heel wat organisaties moeten de bedrijfswagens alleszins op de schop en moet er worden gekozen voor een zogenoemd mobiliteitsbudget, waardoor de werknemer kan kiezen op welke manier hij zich verplaatst.

De regering werkt momenteel een voorstel uit dat de werknemers zou laten kiezen tussen cash geld en een bedrijfswagen. "Dat zal geen wijziging in het mobiliteitsbedrag teweeg brengen", benadrukt Maarten Matienko van VAB. "Dan heb je een fiscale maatregel en die moet je dan niet verkopen als een mobiliteitsmaatregel. De focus moet liggen op andere vervoersmiddelen en liefst voor het hele gezin."

VAB pleit voor een mobiliteitsbudget dat net de verkeersdruk vermindert en het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer en de privéverplaatsingen verlaagt. 

Openbaar vervoer

Uit een onderzoek bij 25 ondernemingen blijkt voort dat de locatie ook een belangrijke rol speelt. Bij bedrijven die in een stedelijk gebied liggen - en waar er dus goed openbaar vervoer is - daalt het aantal autopendelaars met 15 procent. Bij bedrijven waar matig openbaar vervoer is, is er een daling van 7 procent.

Bovendien verhoogt de kans op slagen als het mobiliteitsplan een flexibele invulling kent en als het geïntegreerd wordt binnen een ruimer bedrijfsvervoersplan.

Administratieve last

Maar, zo benadrukt VAB, er zijn wel een aantal zaken die in orde moeten worden gebracht vooraleer bedrijven overtuigd kunnen worden van een mobiliteitsbudget. Zo mag de administratieve last niet verzwaren, moet de onzekerheid rond fiscale en sociale regelgeving verdwijnen, moet het openbaar vervoer goed bereikbaar en performant zijn en moet het fietsroutenetwerk de bedrijvenzones en woonkernen koppelen. 

Meest gelezen