ABVV voert actie tegen sociale dumping in Europa

Op verschillende plaatsen in het land hebben leden van de socialistische vakbond ABVV geprotesteerd tegen sociale dumping in Europa, de inzet van goedkopere arbeidskrachten uit vooral Oost-Europese landen in België. Vaak gebeurt dat via schimmige dochterondernemingen en krijgen de werknemers uit Oost-Europa ook erg weinig betaald.

De acties werden - symbolisch - georganiseerd aan de vooravond van de 60e verjaardag van de Europese Unie. “Morgen vieren we dat het 60 jaar geleden is dat het Verdrag van Rome is ondertekend”, zegt Miranda Ulens federaal secretaris van het ABVV. “We hebben wel een Europese economische unie, maar geen sociaal Europa. Je ziet nu dat personeel tegen zeer lage lonen hier wordt ingezet, waardoor Belgische banen verloren gaan. Daar moet Europa nu ook werk van gaan maken.”

“Arbeiders aller landen, verenigt u, is inderdaad een oude slogan van de socialistische arbeidersbeweging”, aldus Ulens. “We zijn hier ook niet alleen voor Belgische werknemers of tegen Oost-Europese arbeidskrachten. Het is tijd dat er voor iedereen een menswaardig en sociaal bestaan op te bouwen is, in heel Europa.”

Uiteindelijk verzamelden rond het middaguur ruim duizend ABVV-leden uit heel België, vooral afkomstig uit de transportsector, op het Luxemburgplein in Brussel. Volgens Ulens is het van symbolisch belang om aan de hoofdzetel van het Europees Parlement de vraag om een socialer Europa nog eens te onderstrepen.

“Het is echt verschrikkelijk dat collega´s uit Oost-Europa hier dagen achtereen moeten werken, vaak maanden hun familie niet zien en dat tegen een hongerloontje”, zegt een Limburgse vrachtwagenchauffeur. “Dat is uitbuiting, voor hen, maar ook wij komen erdoor in de problemen, omdat daardoor onze lonen ook onder druk komen te staan. En ook voor de veiligheid op de weg is het geen goede zaak dat chauffeurs uit Slovakije of Polen tegen een laag loon urenlang door moeten rijden op onze wegen.”

Meest gelezen