CD&V en Open VLD niet happig op N-VA-voorstel: "Een zoveelste ballonnetje"

De N-VA heeft een wetsvoorstel klaar waarin staat dat buitenlandse regeringsleden toestemming moeten vragen aan onze regering als ze hier een politieke meeting willen houden. Volgens coalitiepartners CD&V en Open VLD is zo'n nieuwe wet echter niet nodig. "Dit is een nieuw ballonnetje zoals we er de afgelopen tijd al vaker hebben zien opgaan bij de N-VA-fractie", oordeelt CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten.

Het wetsvoorstel van de N-VA is op maat geschreven voor de situatie die Europese lidstaten dezer dagen meemaken met de Turkse president Erdogan. Erdogan en enkele van zijn ministers wilden Turken in Europa komen warm maken voor het referendum over een grotere macht voor de Turkse president. In Nederland en Duitsland werden dergelijke meetings echter verboden, wat leidde tot een diplomatieke rel tussen Europa en Turkije.

Ook bij ons kunnen zulke politieke meetings worden verboden, maar dan enkel door burgemeesters die vrezen dat de openbare orde in het gedrang komt. "Dat is een heel troebele basis om op te treden wanneer buitenlandse politiek bij ons wordt geïmporteerd of wanneer er door buitenlandse politici hier gepleit wordt voor de inperking van mensenrechten elders", zegt fractieleider Peter De Roover van de N-VA.

Hij komt daarom met een wetsvoorstel waardoor buitenlandse staatshoofden en regeringsleden voortaan toestemming zullen moeten vragen aan onze regering om hier campagne te komen voeren. "Wij willen binnen de context van het internationale recht een wettelijk kader scheppen", aldus De Roover (zie foto in tekst). "We blijven ook af van de vrije meningsuiting en het recht op vergadering van burgers."

Gewone burgers, gewone buitenlandse parlementsleden en EU-politici vallen niet onder het N-VA-voorstel. "Wat wij beogen zijn de grote politieke vedetten aan die regeling te onderwerpen en om internationaalrechtelijk binnen de lijntjes te kleuren."

"Kans op landen relatief beperkt"

Peter De Roover hoopt naar eigen zeggen dat - nu de tekst klaar is en wordt ingediend - de coalitiepartners "op een onbevangen manier" zich daarop zal steunen. Maar die lopen alvast niet warm voor het wetsvoorstel van de N-VA.

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten is het "ten gronde eens" dat buitenlandse politici hun politiek niet naar ons land moeten exporteren. "Maar het voorstel is een ballonnetje zoals de N-VA-fractie er de laatste tijd al vaker heeft opgelaten en waarvan men weet dat de kans op bespreking of landing relatief beperkt is." Volgens Verherstraeten is het huidige wettelijke kader voldoende en moeten we vooral overleg plegen om polarisatie te vermijden.

Annemie Turtelboom - Kamerlid voor Open VLD - wil het wetsvoorstel eerst analyseren, maar liet op Twitter al blijken dat ze niet meteen een voorstander is. De tweet kreeg bijval bij haar partijvoorzitter Gwendolyn Rutten.

Meest gelezen