Charles Michel: "Het is onze plicht beslissingen te nemen"

In de Verklaring van Rome die vandaag werd ondertekend, erkennen de Europese leiders dat een Europa met verschillende snelheden de EU meer slagkracht kan geven. Premier Charles Michel, al langer een pleitbezorger van samenwerking tussen kleinere groepen landen, is tevreden. "Als we altijd met iedereen akkoord moeten gaan, brengt dat een risico op immobilisme met zich mee. Maar we hebben geen recht meer op immobilisme. Het is onze plicht beslissingen te nemen."
AFP or licensors

Een versterkte samenwerking tussen 9 of meer lidstaten is nu al een mogelijkheid in de Europese Unie. Maar dat in de verklaring waarmee de EU zichzelf een nieuw elan wil geven expliciet de deur wordt opengezet naar een Europa "met verschillende snelheden", is symbolisch erg belangrijk.

"Ik ben tevreden dat dit nu een echte mogelijkheid is geworden", verklaarde premier Michel in Rome. "De voorbije twee jaar had ik te veel het gevoel dat we niet in staat waren snel te reageren bij crisissen. Als we altijd met iedereen akkoord moeten gaan, brengt dat een risico op immobilisme met zich mee. Maar we hebben geen recht meer op immobilisme. Het is onze plicht beslissingen te nemen."

Het blijft de bedoeling zo veel mogelijk naar een consensus te zoeken", legt Michel uit. "Maar als dat niet mogelijk is en 3, 4 of 5 landen gaan niet akkoord, dan moeten we in staat zijn met een groep landen beslissingen te nemen voor bijvoorbeeld onze economische ontwikkeling, onze sociale cohesie en onze veiligheid".

"Een moment om gemotiveerd te zijn"

Michel, die de verwijzing naar het Europa met verschillende snelheden "een diplomatieke overwinning voor België" noemt, kan zich ook vinden in de rest van de tekst. "Ik stel vast dat er op Europees niveau opnieuw hoop moet worden opgebouwd. En dat is de bedoeling van deze verklaring: een kader bepalen voor de komende tien jaar. Met concrete antwoorden op hun dagelijkse beslommeringen, kunnen we de mensen opnieuw de toegevoegde waarde van het Europees project laten voelen."

Ondanks de vele lachende gezichten bij de Europese leiders, wilde Michel niet van een feeststemming spreken. "Ik ben niet naïef. Ik weet dat er op dit moment veel moeilijkheden zijn in Europa. Armoede is een realiteit. Jongeren die moeilijk een job vinden, is een realiteit. Maar het is zeker een moment om gemotiveerd te zijn, om positief en voluntaristisch te zijn."

Naar aanleiding van de bijeenkomst van de Europese leiders vinden verschillende manifestaties plaats in Rome - vóór maar ook tegen Europa. Michel: "Dat is net het mooie van het Europees project. De vrijheid van meningsuiting betekent dat je ook de vrijheid hebt om het niet eens te zijn. Om je uit te drukken zonder onderdrukt te worden."

Meest gelezen