Jong CD&V wil federale bevoegdheden duidelijk afbakenen

Bij de volgende staatshervorming moet duidelijk afgesproken worden welke bevoegdheden de federale overheid nog mag uitoefenen. Al de overige bevoegdheden gaan dan naar de deelstaten. Daarvoor pleit Jong CD&V. Volgens de jongerenbeweging is het tijd voor "een echte Copernicaanse omwenteling".
Jong CD&V-voorzitter Sammy Mahdi.

Op het jongerencongres in Bredene tekenden de Jong CD&V'ers de krijtlijnen uit voor het politieke België van morgen. Een volgende staatshervorming mag voor de jonge christendemocraten niet tot extra versnippering en onduidelijkheid leiden.

"De zevende staatshervorming moet duidelijkheid scheppen. Het is hoog tijd dat we duidelijk afspreken wat we wél nog samen willen doen en de deelstaten moeten geresponsabiliseerd worden", zegt Sammy Mahdi, de recent verkozen voorzitter van Jong CD&V.

Concreet wil Jong CD&V het veelbesproken artikel 35 van de grondwet uitwerken. Dat (nooit uitgevoerde) grondwetsartikel verankert welke bevoegdheden de federale overheid nog mag uitoefenen. Alle andere bevoegdheden gaan naar de deelstaten.

Er moet volgens de jonge christendemocraten een correcte afweging worden gemaakt waar elke bevoegdheid best thuishoort. Ook een eventuele herfederalisering van bepaalde bevoegdheden mag daarbij geen taboe zijn, klinkt het.

"Bij lusten horen lasten"

Voorts pleit Jong CD&V ervoor dat de deelstaten elk een fictief deel van de historische federale staatsschuld voor hun rekening nemen. "Bij de uitwerking van artikel 35 van de grondwet hoort volgens ons ook een responsabilisering van de deelstaten op vlak van de staatsschuld. Bij lusten horen lasten. Laten we daarover klare taal scheppen", zegt Mahdi.

Wat het koningshuis betreft, dat krijgt in de voorstellen enkel nog een protocollaire functie. "Dit houdt ook in dat de koning de federale wetten en koninklijke besluiten niet langer moet ondertekenen. Het is niet meer van deze tijd dat wetten die democratisch tot stand komen nog ondertekend moeten worden door de koning", zegt Congresvoorzitter Niels Vermeulen. De dotaties zouden vanaf 2018 ook beperkt worden. Zo zou er enkel nog een dotatie mogen zijn voor het staatshoofd, het afgetreden staatshoofd en de kroonprins(es).

Meest gelezen