Vooral klachten over geur- en geluidshinder bij milieu-inspectie

De Vlaamse milieu-inspectie heeft vorig jaar ruim 2.500 klachten ontvangen. Meer dan de helft daarvan gaat over geurhinder en geluidsoverlast, zo blijkt uit het Milieuhandhavingsrapport 2016 van de milieu-inspectie.
Copyright Robert Brook / UNIVERSAL IMAGES GROUP / REPORTERS

De milieu-inspectie houdt toezicht op de bijna 23.000 klasse-1 bedrijven in Vlaanderen: bedrijven die potentieel sterk milieubelastend zijn of die ernstige risico's voor de omgeving inhouden. Denk aan bedrijven uit de chemische sector, de staalindustrie of afvalverwerking.

Het voorbije jaar voerde de milieu-inspectie meer dan 11.500 inspecties uit bij 4.500 bedrijven: gerichte inspecties, routine- en voortgangscontroles maar ook inspecties als gevolg van klachten. Vorig jaar ontving de Vlaamse milieu-inspectie zo 2.579 klachten. Dat is vergelijkbaar met het voorgaande jaar.

Als bij controles en inspecties overtredingen worden vastgesteld, treedt de milieu-inspectie ook op. Er werden vorig jaar 1.121 aanmaningen, zonder proces-verbaal, gegeven. Gewoonlijk volstaat dat om de bedrijven aan te zetten tot saneringen. Toch stelde de milieu-inspectie ook 492 processen-verbaal op wegens schendingen van het Milieuvergunningsdecreet of schendingen van andere wetgeving. Die pv's worden aan het parket overgemaakt dat kan beslissen om de pv zelf te behandelen of over te maken aan de administratie voor bestuurlijke beboeting.

In vijftien gevallen moest de milieu-inspectie overgaan tot hardere acties, met name een bevel tot staking van bepaalde activiteiten, een bevel tot regularisatie of een combinatie van beide.

Meest gelezen