Advocate Syrisch gezin: "Rechtspraak maakt bocht van 180 graden"

Advocaat Mieke Van den Broeck en haar collega Olivier Stein zijn niet te spreken over de beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwisting (RVV) die stelt dat het Syrische gezin dat ze vertegenwoordigen alsnog geen humanitair visum voor ons land hoeft te krijgen. Ze hekelen dat deze weigering er komt na een procedurefout.

Na maanden van discussie heeft de RVV finaal geoordeeld dat het Syrische gezin in Aleppo dan toch geen humanitair visum hoeft te krijgen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). De reden? Door een procedurefout blijkt het oorspronkelijke oordeel van de Dienst Vreemdelingenzaken om een visum te weigeren de enige geldige beslissing in deze zaak.

"Het voelt ongemakkelijk dat juist in dit dossier de rechtspraak een bocht van 180 graden maakt", zeggen Van den Broeck en Stein in een schriftelijke reactie. "De RVV neemt een louter technische beslissing met als gevolg dat men zich niet meer over de grond van de zaak moet uitspreken."

"In dit dossier hebben we vastgesteld dat het eigenlijk niet uit maakt wat de rechtbank zegt. Is het niet wat een staatssecretaris wil, dan heeft een uitspraak geen enkele waarde."

"Verontrust dat Twitter meer betekent dan de wetten van ons land"

"Als advocaten zijn we teleurgesteld over deze uitspraak. Maar meer nog zijn we ten zeerste verontrust door de manier waarop de Belgische staat zich in dit dossier heeft gedragen. Dat een uitvoerbare uitspraak van een rechter niet moet worden gerespecteerd, dat communicatie van een staatssecretaris mag bestaan uit onwaarheden en het zwartmaken van mensen in nood, dat Twitter meer betekent dan de wetten van ons land."

"Als geëngageerde advocaten nemen wij onze verantwoordelijkheid ten opzichte van zoveel onrecht. Wij zullen ons des te meer inzetten voor mensenrechten en het verdedigen van de slachtoffers van dit inhumane beleid."

Meest gelezen