Bijen leggen zware metalen en pesticiden in Brussel bloot

Uit analyses van bijenkolonies blijkt dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillende zware metalen en pesticiden voorkomen. Dat meldt Beeodiversity. Vooral in het noorden en het centrum liggen de concentraties hoog.
vide

Bijenkolonies verspreid over 11 verschillende sites in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, goed voor een werkterrein van 7.000 hectare: dat heeft Beeodiversity geanalyseerd op de aanwezigheid van zware metalen, pesticiden en ook de biodiversiteit. Concreet onderzochten de wetenschappers hiervoor het stuifmeel dat de diertjes hadden verzameld.

Van de 7 zware metalen waarnaar de wetenschappers zochten, vonden ze er 6 terug. Het gaat om chroom, cadmium, lood, zink, arseen en koper. Enkel kwik troffen ze niet aan. Vooral in het centrum en het noorden zijn zware metalen gemeten. Soms lagen de concentraties hier hoger dan in natuurlijke en landbouwzones.

Fungiciden, herbiciden en insecticiden

Daarnaast gingen de wetenschappers op zoek naar liefst 500 verschillende soorten pesticiden. Hiervan vonden ze een tiental stoffen, voornamelijk fungiciden, herbiciden en insecticiden. Opvallend: ze vonden ook pesticiden die eigenlijk verboden zijn.

"De bronnen van de zware metalen zijn vermoedelijk het verkeer, maar ook historische verontreiniging in de landbouw", zegt onderzoeker Laurian Parmentier. Waar de verboden pesticiden vandaan komen, stelt Beeodiversity voor een raadsel. "Dit is een reden tot bezorgdheid. Niet enkel voor de bijen, maar ook voor de mens omdat het belang van moestuinen en stadslandbouw in het algemeen toeneemt."

Uit de analyse van de biodiversiteit blijkt tot slot dat de bijen in Brussel meer dan 90 plantensoorten uit meer dan 50 plantenfamilies frequenteren.

Meest gelezen