Eén op de drie bouwvakkers in België komt uit een ander EU-land

Eén op de drie werknemers in de Belgische bouwsector komt uit een ander Europees land. Zij werken als zelfstandige of zijn hier gedetacheerd, tijdelijk werkzaam via een goedkopere buitenlandse firma of dochteronderneming uit een andere Europese lidstaat. Vooral grote aannemers, die de laatste jaren sterk groeiden, doen een beroep op goedkoper Europees personeel. Het aantal Belgische banen is met 7 procent gedaald.

Dat blijkt uit een studie van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA van de Universiteit van Leuven over de jaren 2011 tot en met 2015. Detachering is vooral goedkoper, omdat bedrijven weliswaar de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden moeten respecteren, maar ze zich wel mogen houden aan de sociale zekerheidsbijdragen – en voorwaarden uit het land waar de onderneming formeel is gevestigd.

In totaal zijn er 210.000 gedetacheerden in België, vooral in de bouwsector. Daarnaast werken er ook bij transportbedrijven veel gedetacheerde chauffeurs. Hun aantal steeg de afgelopen jaren met 86.000. Gemiddeld werken zij hier ook steeds langer, zo'n tachtig tot negentig dagen per jaar. Maximaal mag iemand hier twee jaar gedetacheerd zijn.

"De sterke stijging in de bouwsector is te verklaren uit het feit dat deze sterk is gegroeid", verklaart de Leuvense onderzoeker prof. Jozef Pacolet het fenomeen. "Daarnaast heeft de bouwsector de laatste jaren het systeem van detachering ook leren ontdekken." Vooral bij ruwbouw en stukadoorswerk zijn Belgische werknemers verdrongen door buitenlandse collega's. Veel gedetacheerde bouwvakkers komen uit Polen. Pacolet ziet daarnaast ook steeds meer Poolse bouwvakkers die zich als zelfstandige vestigen, soms ook in Nederland, om van daaruit in België aan de slag te gaan.

Meest gelezen