Kleine Ring Brussel krijgt veilige, afgescheiden fietspaden

De Kleine Ring van Brussel krijgt veilige, afgescheiden fietspaden en brede voetpaden. De plannen voor de aanleg van de fietsinfrastructuur werden vandaag voorgesteld door Minister-President Rudi Vervoort en Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet. "Hierdoor geven we terug meer ruimte aan voetgangers, fietsers en personen met een beperkte mobiliteit", zegt Pascal Smet.

Minister-President Rudi Vervoort en Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet hebben vandaag de plannen voorgesteld voor de aanleg van veilige afgescheiden fietspaden op de Kleine Ring. De plannen voor een veilige fietsinfrastructuur kwamen er na intens voorbereidend overleg tussen het Brussels Gewest en de betrokken gemeentes. Ook de nieuwe website www.kleine-ring.brussels met alle info over het project is vanaf vandaag online.

Met dit project krijgt de hele kleine ring een nieuw aanzicht. Naast de aanleg van fietspaden, worden ook parallelle wegen heraangelegd in functie van de fietsers en voetgangers. Het gaat om fietsstraten waar de fietser voorrang heeft en de trottoirs voor voetgangers verbreed worden. Dit heeft als voordeel dat een groot aantal fietsers veilig, snel en in beide richtingen kunnen fietsen. Voor de bereikbaarheid blijft de toegang voor leveringen aan winkels en ondergrondse parkings gegarandeerd. Deze herverdeling van de openbare ruimte zal de levenskwaliteit van zowel bewoners, pendelaars als bezoekers verbeteren. Het verkeer op de hoofdweg wordt behouden met een verbetering van de doorstroming. Dat gebeurt door voorsorteerstroken aan de kruispunten te voorzien en de verkeerslichten beter op elkaar af te stemmen.

Aantal parkeerplaatsen bovengronds verdwijnen

Met de heraanleg verdwijnen ook een aantal parkeerplaatsen bovengronds omdat een groot deel van de 10.000 ondergrondse plaatsen nog vrij is. Het verkeer wordt voortaan op de hoofdweg en in de tunnels geconcentreerd. Hierdoor krijgen voetgangers, fietsers en personen met een beperkte mobiliteit opnieuw meer ruimte.
De burgemeesters van Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en de Stad Brussel werden nauw betrokken bij de uitwerking van het project dat werd aangepast aan hun vragen op vlak van bereikbaarheid en veiligheid.

Planning werken samen met tunnelrenovaties

Begin maart zijn de werken reeds gestart voor de eerste fase van het project: een afgescheiden fietspad op de Poincarélaan wordt eerst aangelegd.

Ook de vergunning voor het fietspad op de Koning Boudewijnlaan werd reeds afgeleverd, de vergunning voor de heraanleg van Madou wordt deze week afgeleverd.
De werken worden gefaseerd en gecoördineerd met de tunnelrenovaties. Zo worden de werken aan Hallepoort georganiseerd in functie van de renovatie aan de Hallepoorttunnel om de verkeershinder maximaal te beperken.

De overige vergunningen worden de komende dagen en weken ingediend.

Meest gelezen