Syrische familie krijgt wellicht definitief géén visum voor ons land

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de visumdiscussie, die al maanden aansleept. Een koppel met twee kinderen uit Aleppo had een humanitair visum gevraagd voor ons land. Zodra het hier was, zou het gezin asiel aanvragen. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) weigerde dat visum af te leveren. En door een procedurefout krijgt hij nu gelijk.

Die procedurefout dateert van september vorig jaar. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had toen geweigerd om het gezin een humanitair visum te geven.

Het gezin ging daartegen in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) en kreeg gelijk: de RVV besliste dat de Syriërs wel een visum moesten krijgen. Alleen was dat nog geen definitieve uitspraak. De RVV had de weigering alleen maar geschorst, tijdelijk ongedaan gemaakt dus.

Op dat ogenblik had de advocate van het gezin moeten vragen om de beslissing van de DVZ te annuleren, definitief ongedaan te maken. En dat heeft ze niet gedaan.

"Alle procedures van de baan: ik moet het visum niét afleveren"

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zijn daarmee alle procedures van de baan. “De oorspronkelijke weigering van de Dienst Vreemdelingenzaken is nu eigenlijk definitief geworden. De advocate is een essentiële stap vergeten te nemen. Conclusie: ik moet het visum niet afleveren. En het zal u niet verbazen dat ik het dan ook niet zal afleveren.”

Het gezin heeft wel nog één laatste mogelijkheid: het kan in cassatieberoep gaan bij de Raad van State. Dat moet nagaan of er geen procedurefouten gemaakt zijn. Volgens staatssecretaris Francken is die kans klein: “Aangezien de Raad van State altijd heel strikt oordeelt, zie ik niet in hoe ze daar zouden kunnen winnen.”

"Dwangsommen van de baan"

De Belgische staat was in de zaak veroordeeld om dwangsommen te betalen: 4.000 euro per dag dat het gezin geen visum kreeg. Die dwangsommen zijn intussen opgelopen tot 564.000 euro. Maar volgens staatssecretaris Francken zijn die nu wellicht ook van de baan:

“De dwangsommen zijn gebaseerd op een beslissing om het gezin een visum te geven. Een beslissing waarvan we nu weten dat ze eigenlijk nooit bestaan heeft. Wij gaan nu een spoedprocedure starten bij de beslagrechter, om ook de dwangsommen te laten vernietigen.”

"Puzzelstukken vallen in elkaar"

Eerder besliste het Europees Hof van Justitie al dat een lidstaat op basis van het Europees recht niet verplicht kan worden om een humanitair visum te geven aan mensen die zich in het buitenland bevinden. Theo Francken vindt dan ook dat hij over de hele lijn gelijk heeft gekregen:

“Het is een lange juridische strijd geweest, waarin ik me altijd heb verzet om principiële redenen. Ten gronde heb ik gelijk gekregen van het Europees Hof, en nu vallen op andere gebieden ook de puzzelstukken in elkaar.”

De advocate van het Syrische gezin is voorlopig niet bereikbaar voor een reactie.

Meest gelezen