Deze video is niet meer beschikbaar. We beschikken momenteel niet over de rechten om deze video aan te bieden.

Diversiteitsambtenaar: "Homans geeft evaluaties over dingen waar ze onmogelijk iets van kan afweten"

In "De afspraak" verdedigde de Vlaamse diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva zich vanavond tegen haar vernietigende evaluatie die ze gekregen heeft van Vlaams minister voor Diversiteit Liesbeth Homans. Die heeft ze nauwelijks ontmoet en bovendien lag de score opvallend veel lager dan die van de medewerkers van Lyubayeva.

Volgens Lyubayeva bestaat haar evaluatie uit drie delen: een evaluatie van zichzelf, één door de medewerkers en één door de bevoegde Vlaamse minister Liesbeth Homans (N-VA).

Ze zegt ontsteld te zijn door erg negatieve score die ze kreeg van Homans, onder meer die op leiderschapskwaliteiten. Daar kreeg ze een 1 op een totaal van 5. Ook op andere terreinen lag de score die door de minister werd toegekend gemiddelde twee tot drie punten op een schaal van vijf lager dan die van de medewerkers van Lyubayeva.

Verwacht wordt dat Lyubayeva vrijdag door de Vlaamse regering ontslagen zal worden. Toch vindt ze dat niet eerlijk, want ze is al diversiteitsambtenaar sinds 2014 en heeft Homans al die tijd slechts vijf keer gezien: drie keer voor een evaluatie en twee keer in het parlement.

"De minst beschermde Vlaamse ambtenaar"

Homans zou Lyubayeva vooral een gebrek aan loyauteit verwijten, maar Lyubayeva zegt in haar functiebeschrijving staat dat ze onafhankelijk kan werken van de minister en kritisch kan zijn. Het gaat niet om een persoonlijke vete, want Homans kent haar eigenlijk niet, zegt ze.

Lyubayeva zegt ook dat ze een te zwak statuut heeft. "Ik ben de minst beschermde Vlaamse ambtenaar", zegt ze. "Ik ben opgegroeid in een totalitair regime en weet hoe het voelt om onrechtvaardigd behandeld te zijn", klinkt het nog.

Volgens Lyubayeva is haar ontslag dan "ook alle grenzen voorbij". Ze gaat er vanuit dat ze vrijdag toch ontslagen wordt, maar hoopt dat er alsnog een compromis uit de bus kan komen.

Meest gelezen