"Auditrapport wantoestanden repatriëringen werd gecensureerd"

Het inspectieverslag uit 2006 dat wantoestanden beschreef bij de dienst repatriëringen van de luchthavenpolitie, is niet volledig verzonden aan de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken. Een passage die de toenmalige leiding van de luchthaven politie bekritiseert, werd weggelaten. Dat bevestigen meerdere bronnen aan persagentschap Belga. Kamerlid Wouter De Vriendt van oppositiepartij Groen pleit voor een doorlichting van de Algemene Inspectie van de politie (AIG), die het rapport destijds opstelde.

Eind januari bracht ons magazine "Pano" aan het licht dat er al jarenlang sprake is van onzedelijk gedrag door enkele agenten van de politiedienst die instaat voor de repatriëring van mensen zonder papieren. De "graaicultuur" werd niet alleen beschreven in een audit van 2016, maar ook al in een doorlichting van 10 jaar eerder waarop de redactie van "Pano" de hand toen kon leggen.

In die audit van 2006 werd ook de toenmalige leiding van de luchthavenpolitie op de korrel genomen. Maar meerdere goede bronnen verklaren aan Belga - weliswaar anoniem - dat het verslag aangepast werd voor het officieel aan de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken (Patrick Dewael, nvdr.) werd overgemaakt. Volgens Belga is het net de kritische passage over de toenmalige politieleiding die werd geschrapt in de versie voor de minister.

"Zeer ongewoon"

Het verslag zou zelfs al ingebonden en ondertekend zijn geweest op het moment dat er nog in werd geschrapt. Een van de bronnen die Belga sprak, noemt het "zeer ongewoon" dat op zo'n manier wordt geschrapt in een inspectieverslag.

Een andere bron zegt: "Woordgebruik of zinsconstructies kan je wijzigen. Maar als er feiten ten laste worden gelegd van de leiding van de dienst, dan neem je die feiten, en de naam van de leiding, wel degelijk op in het verslag. Anders doe je de waarheid geweld aan."

"Regelrechte misleiding van de politiek"

Het is onduidelijk waarom en op wiens aansturen er werd ingegrepen in het oorspronkelijke rapport. Maar Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) pleit alvast voor een doorlichting van de Algemene Inspectie van de politie. "Het blijkt dat de cultuur van ons-kent-ons zo ver ging, dat het auditrapport kon worden gecensureerd vooraleer het naar de minister vertrok. Elke verwijzing naar een leidinggevende werd geschrapt."

Volgens De Vriendt maakt de schrapping van de passages duidelijk waarom er jarenlang niet is ingegrepen en is er ook geen garantie dat huidige rapporten correct verlopen. "Dit is regelrechte misleiding van de politiek. Bepaalde mensen moesten blijkbaar koste wat het kost beschermd worden. Om nog te kunnen vertrouwen op de AIG en de rapporten die zij schrijft, is een doorlichting nodig."

De AIG voert momenteel een vooronderzoek naar de vermeende wantoestanden. De inspecteur-generaal van de AIG is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. Wouter De Vriendt zal straks een parlementaire vraag stellen aan huidig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) over de kwestie.

Meest gelezen