BELGA

Albert II is niet de wettelijke vader van Delphine Boël

Koning Albert is wettelijk gezien niet de vader van Delphine Boël. De rechtbank heeft de vraag van Boël om het vaderschap van Jacques Boël te betwisten ongegrond verklaard. Daardoor is haar tweede vraag, om vast te stellen dat Koning Albert II haar echte vader is, onontvankelijk.

Volgens de rechtbank is de biologische waarheid niet voldoende als bewijs van afstamming. Er spelen ook andere elementen mee, zoals het "bezit van staat".

Dat is een juridische term om duidelijk te maken dat Delphine als de dochter van Jacques Boël kan worden beschouwd omdat ze lange tijd door het leven gegaan is als zijn dochter, omdat ze door hem is opgevoed en bij hem woonde. Voor de buitenwereld stond het buiten kijf dat ze vader en dochter waren en, zo luidt de regel, in dat geval kan afstamming niet worden betwist.

Daarmee lijkt een eind te komen aan de jarenlange strijd van Delphine Boël om erkend te worden als kind van Koning Albert II. De advocaten van Boël willen voorlopig niet reageren, ze willen de motivatie van het vonnis eerst bekijken.