Albert II is niet de wettelijke vader van Delphine Boël

Koning Albert is wettelijk gezien niet de vader van Delphine Boël. De rechtbank heeft de vraag van Boël om het vaderschap van Jacques Boël te betwisten ongegrond verklaard. Daardoor is haar tweede vraag, om vast te stellen dat Koning Albert II haar echte vader is, onontvankelijk en zal de rechtbank zich daar niet over uitspreken. De advocaten van Boël laten weten dat ze in beroep zullen gaan.
BELGA

Volgens de rechtbank is de biologische waarheid niet voldoende als bewijs van afstamming. Er spelen ook andere elementen mee, zoals het "bezit van staat".

Dat is een juridische term om duidelijk te maken dat Delphine als de dochter van Jacques Boël kan worden beschouwd omdat ze lange tijd door het leven gegaan is als zijn dochter, omdat ze door hem is opgevoed en bij hem woonde. Voor de buitenwereld stond het buiten kijf dat ze vader en dochter waren en, zo luidt de regel, in dat geval kan afstamming niet worden betwist.

Doordat Boëls eerste vraag door de rechtbank ongegrond is verklaard, is haar tweede vraag, om vast te stellen dat Koning Albert II haar echte vader is, nu onontvankelijk. Daarmee lijkt een eind te komen aan de jarenlange strijd van Delphine Boël om erkend te worden als kind van Koning Albert II, al laten de advocaten van Boël weten dat ze in beroep gaan tegen het vonnis.

"Geen voorrang gegeven aan belang van het kind"

"Delphine Boël heeft kennis genomen van het vonnis en bij monde van haar advocaten, meesters de Jonge, Leleu et Uyttendaele, betreurt ze de gevelde beslissing, die in de lijn ligt van het vonnis dat de rechtbank al op 27 november 2014 had geveld", klinkt het in een persbericht van de advocaten.

Volgens de advocaten heeft de rechtbank geen rekening gehouden met het wetenschappelijk bewijs dat Jacques Boël de vader niet was, en heeft ze ook geen rekening gehouden met de voorrang die volgens het Grondwettelijk Hof moet gegeven worden aan het belang van het kind dat op zoek is naar zijn ware afstamming.

"Als advocaten van Delphine Boël menen wij dat de rechtbank op die manier de geest van het arrest van het Grondwettelijk Hof miskend heeft en op vraag van onze cliënte gaan we dan ook in beroep tegen deze beslissing", zeggen de advocaten verder. "Wij zien met optimisme die procedure tegemoet, die enkel tot doel heeft de juridische werkelijkheid over de afstamming van onze cliënte te laten samenvallen met de feitelijke."

De advocaat van koning Albert II wil voorlopig geen commentaar geven. Hij wil het vonnis eerst grondig doornemen.

Meest gelezen