Duitsland leverde brandstofelementen voor Tihange 2

In Duitsland is er verontwaardiging gerezen over het feit dat de
brandstofelementen voor de heropstart van de kerncentrale Tihange 2 door Duitsland geleverd zijn. De bewoners van de grensstreek voelen zich in de steek gelaten in hun protest tegen de volgens hen onveilige reactor.

In de regio van Aken heerst er grote ongerustheid over de veiligheid van de "brokkelreactor" Tihange 2. Ondanks de verzekering van de Belgische autoriteiten dat de scheurtjes in het reactorvat geen fundamenteel probleem voor de veiligheid vormen, voelen de Duitsers zich niet gerustgesteld. De Duitse  minister van Milieu Barbara Hendricks en haar collega van Noordrijn-Westfalen vroegen vorig jaar zelfs het stilleggen van de reactor.  

Maar nu is gebleken dat Duitsland tussen juni vorig jaar en half maart dit jaar 68 brandstofelementen voor Tihange geleverd heeft.  De verontwaardiging in Aken is groot. "Dit is onaanvaardbaar, wij worden in de steek gelaten",  zegt Helmut Etschenberg van de stadsregio Aken.  "Wij vertegenwoordigen 15 miljoen mensen die hun bezorgdheid hebben laten blijken, een bezorgdheid die niet uit de lucht komt gevallen. De bondsregering moet ons daarbij helpen, en dat gebeurt niet."

Duidelijk signaal

Minister Hendricks vroeg op 20 april vorig jaar om Tihange stil te leggen, maar twee maanden later gaf het "Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit" (BfE) de toestemming om de brandstofelementen te leveren. De BfE valt onder de verantwoordelijkheid van de minister.

Volgens de advocate Cornelia Ziehm had de bondsregering nochtans de levering van de brandstofelementen gemakkelijk kunnen verbieden. De wetgeving geeft de regering het recht om in te grijpen als de veiligheid van de bevolking in gevaar wordt gebracht,  zoals in het geval van Tihange 2 en Doel 3.  Een dergelijk verbod zou niet het einde van Tihange 2 geweest zijn, maar wel een duidelijk signaal voor de Belgische autoriteiten.

Meest gelezen