Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Trump beëindigt "oorlog tegen steenkool"

Met een presidentieel decreet heeft Donald Trump vandaag een streep getrokken onder het klimaatbeleid van zijn voorganger Barack Obama. Naar eigen zeggen beëindigt Trump zo de "war on coal", maar het valt te bekijken of het wel zo'n vaart zal lopen. Het is ook niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor het Klimaatverdrag dat in 2015 in Parijs werd gesloten.

Tijdens de kiescampagne had Donald Trump in mijnstaten in de VS veel succes geoogst bij mijnwerkers. "Trump Digs Coal" stond er op veel borden te lezen. De mijnindustrie is al langer op de terugweg en de beperkingen die vorig president Obama had gesteld, deden de sector geen goed.

Vandaag heeft president Trump dan een decreet ondertekend waarmee hij de belangrijkste punten van het milieubeleid van Obama terugschroeft. Concreet gaat het om:

  • afschaffen van moratorium op uitbreiding van steenkool
  • beperkingen op afval van mijnen dat in rivieren stroomt, worden opgeheven, mijnen mogen dus meer vervuilen
  • uitstootnormen voor elektriciteitscentrales op steenkool vallen weg
Video player inladen...

Loop dat zo'n vaart en komen er banen bij?

Trump had dringend een opsteker nodig om zijn achterban gerust te stellen. De voorbije weken zijn twee inreisverbodsbepalingen voor mensen uit moslimlanden vastgelopen in federale rechtbanken en is een poging om de ziekteverzekering van Obama in het Congres af te schaffen, mislukt door onenigheid tussen de Republikeinse meerderheidsleden in het Congres.

Volgens onze collega in de VS Björn Soenens kan Trump nu wel scoren bij zijn achterban in staten met veel steenkoolmijnen zoals Kentucky en West Virginia, maar het zal jaren duren vooraleer de gevolgen van het decreet in de praktijk te voelen zijn.
AP

Zo is er tussen een presidentieel decreet en de herleving van de mijnbouw nog een lange weg en die verloopt deels via het milieuagentschap EPA en via een beroepshof in de Amerikaanse hoofdstad Washington.

Bovendien is het volgens Soenens maar de vraag of een herleving van de kolensector tot veel banen zal leiden. Veel werk zal wellicht worden overgenomen door robotten, niet door mensen. Bovendien werken er nu al 250.000 Amerikanen in de sector van zonneënergie tegenover nog slechts 65.000 in de steenkoolindustrie. Wie echt veel nieuwe banen verwacht, kan van een kale reis thuiskomen.

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

En het Klimaatakkoord dan?

Waar Trump niets over gezegd heeft, zijn de gevolgen voor het Klimaatsakkoord dat binnen de VN gesloten werd eind 2015 in het Verdrag van Parijs. Dat was toen mee ondertekend door VS-president Barack Obama.

De VS hebben daar beloofd om de uitstoot van koolstofdioxide en andere broeikasgassen fors terug te dringen. Trump kan dat wel afzwakken op federaal niveau, maar in de praktijk gaan veel deelstaten in de VS al verder met dat terugdringen van CO2-uitstoot en die kunnen dan door de autonomie van de staten.

Tenslotte kunnen milieubewegingen ook rechtszaken aanspannen tegen het terugschroeven van het klimaatbeleid door Trump en de voorbije weken is gebleken dat dat erg effectief kan zijn.

Meest gelezen