Trump gaat klimaatbeleid Obama terugdraaien met nieuw decreet

De Amerikaanse president Donald Trump gaat straks een decreet ondertekenen waarmee hij het beleid van zijn voorganger Obama om de klimaatopwarming tegen te gaan, op verschillende punten terugdraait. Onder meer de Clean Power Act wordt herbekeken.

Na de mislukte poging om Obamacare af te voeren, richt Trump zich nu op het klimaat. Trump wil een half dozijn maatregelen die Obama uitvaardigde om de klimaatopwarming tegen te gaan, laten schrappen, schorsen of bijstellen.

Trump wil eerst en vooral de Clean Power Act laten herbekijken, die de uitstoot van broeikasgassen regelt door energiecentrales die draaien op steenkool. Ook het moratorium om steenkool op te halen op federaal staatsgebied zou worden opgeheven. Trump wil naar eigen zeggen Obama's "oorlog tegen steenkool" beëindigen. 

Er zal ook minder aandacht gaan naar de mogelijke impact van klimaatverandering, en de sociale gevolgen daarvan. Alle federale agentschappen wordt gevraagd om regels en richtlijnen in beeld te brengen die een obstakel zouden kunnen vormen voor Amerikaanse energie-onafhankelijkheid. (lees door onder de foto)

"Tegelijk klimaat dienen en minder afhankelijk worden van energie"

Trump wil in de eerste plaats jobs creëren en tegelijk minder afhankelijk worden van buitenlandse energie. Vanuit het Witte Huis klinkt het via een anonieme bron dat de regering "tegelijk het klimaat kan dienen en energie-onafhankelijker kan worden". Dat kan als het Environment Protection Agency (EPA) meer focust op propere lucht en proper water. Maar de diplomaat voegde eraan toe: "Belangrijker dan het regelen van klimaatverandering is het beschermen van Amerikaanse jobs".

"De beste manier om het milieu te beschermen, is een sterke economie", klinkt het. "Landen als India en China doen minder om het milieu te beschermen." De vorige administrateur van het EPA, Gina McCarthy, is erg ontgoocheld: "De VS reist terug in de tijd naar toen vervuilende rook onze gezondheid schaadde en onze lucht vervuilde, in plaats van de kans te grijpen om de 'propere' jobs van de toekomst te ondersteunen."

"Dat gaat geen nieuwe jobs brengen"

Trump hoopt onder meer op meer banen in de steenkoolindustrie. Dat de VS minder afhankelijk van buitenlandse energie zal worden, wordt betwist door energie-economen, omdat de elektriciteitsproductie nu al grotendeels steunt op steenkool- en gasreserves. "We importeren geen steenkool", zegt energie-econoom Robert Stavins in de New York Times.

De geplande maatregelen zouden er enkel toe leiden dat de vraag naar steenkool met ruim tien jaar verlengd wordt." Door de mechanisering zullen er echter geen nieuwe mensen aangeworven worden", zegt Robert W. Godby, van de University of Wyoming, aan de Times. "Zelfs als de steenkoolproductie stijgt, dan nog daalt het aantal jobs in die sector. Het zijn trouwens niet de CO2-regels die problematisch zijn voor de sector, maar de vraag op de markt."

Volgens een rapport van het Departement Energie zou steenkool momenteel goed zijn voor 70.000 jobs, terwijl dat voor hernieuwbare energie zou gaan om 650.000 jobs in wind- en zonne-energie en biobrandstoffen.

Klimaatakkoord in Parijs op de helling?

In de decreten die Trump straks gaat ondertekenen, staat niets over het grote klimaatakkoord in Parijs, maar experts vrezen dat de Verenigde Staten het moeilijker zullen krijgen om hun beloftes te houden. Mogelijk zal Trump proberen eruit te stappen zodra dat volgens het akkoord mogelijk is.

Meest gelezen